“Cenon interesin publik”! Meta kthen për rishqyrtim në Kuvend marrëveshjen për Administrimin e Parkut të Butrintit

Presidenti Ilir Meta ka kthyer sot për rishqyrtim në Kuvend Marrëveshjen për Administrimin e Parkut të Butrintit.

Sipas Presidentit Meta, kjo marrëveshje “Cenon dispozita konkrete të Kushtetutës dhe parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës”.

Arsyet e rikthimit të marrëveshjes:

Cenon dispozita konkrete të Kushtetutës dhe parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës; Cenon parimet dhe vlerat universale që mbrohen që në preambulën e Kushtetutës, duke cenuar kësisoj drejtpërdrejtë interesin publik shqiptar;

 

 

Cenon Konventën e Parisit dhe nuk është në harmoni me parimet e mbrojtura nga UNESCO;

Bie n

Bie ndesh me jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese;

Praktika e ndjekur nga ekzekutivi dhe Kuvendi i Shqipërisë, rezulton se nuk ka realizuar dhe nuk ka siguruar mendimin e ekspertizës së pavarur vendase që ka njohuri të thelluara mbi Parkun Kombëtar të Butrintit, nënzonave dhe siteve arkeologjike të tij;

Procedura e ndjekur nuk ka garantuar një proces të gjerë e të thelluar të konsultimit me publikun, duke sjellë kështu një produkt jo cilësor dhe një debat publik mbi këtë çështje;

Shmang auditimin përmes institucioneve të pavarura kushtetuese të veprimtarisë ekonomike-financiare lidhur me të ardhurat që do të krijohen dhe mënyrën e përdorimit të tyre;

Për shkak të mungesës së konsultimit gjithëpërfshirës, ky ligj është produkt i një procesi që ka shkelur Rezolutën e datës 19 maj 2022, të miratuar nga Parlamentit Evropian.

  • foto galeri