Dokumenti/ Bashkia Kuçovë del bllof, nuk është e pajisur me leje përdorimi të burimit ujorë

Pak ditë më parë, pas inspektimit të kryer nga IMT Elbasan, u konstatua se në zonën e Sinecit janë kryer shkelje të rënda. Kanë qenë 3 inspektorët e IKMT-së Elbasan: Klajdi Merxhani, Aranit Çela dhe Ardian Lufo ata që kanë mbajtur edhe proces-verbalin e konstatimit të kundravajtjes, proces-verbal i mbajtur në datën 05.08.2021.Inspektorët ushtruan kontroll në bashkinë Kuçovë dhe në kantierin e ndërtimit në Kanionin e Sinecit (monument natyre) dhe konstatuar kundravajtjet ligjore: marrja pa leje administrative e ujit, mospajisje me autorizim, veprimtari që kryhen në kundërshtim të mbrojtjes së brigjeve dhe ndërtimin e objekteve për shfrytëzimin e burimeve.

Edhe Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor Shkumbin-Seman, ka bërë me dije sot nëpërmjet një shkrese zyrtare se, bashkia Kuçovë nuk është e pajisur me leje përdorimi të burimit ujorë për të cilin bëhet fjalë nga organet e menaxhimit të burimeve ujore.