Emrat e personave që kanë ngelur në Shkollën e Magjistraturës dhe fituan si antarë të KPK

Ditët në vijim do tju publikojmë emrat dhe pikët që kan mar antarët e KPK-se në moment kur kan konkuruar në Shkollën e Magjistraturës.

Jan disa antarë ku nga 500 pikë të mundshme kanë marë 85 pikë, ky fakt tregon qartë se ky person nuk ka marrë një vlersim të lartë për aftësitë profesionale fakt që tregohet me pikët e mara në provim.

Kualifikimi i antarëve të KPK është bërë në kundërshtim me ligjin 84 te vitit 2016 dhe nenin 6 të po këtij ligji.