ESKLUZIVE: Dokumenti si është “Korruptuar” Gjyqtarja Ema Shaholli

Diten e sotme janë paraqitur pranë Komisariatit te Policise Gjirokaster per te bërë një kallzim penal ndaj gjyqtares Ema Shaholli me detyrë gjyqtare pran Gjykatës Administrative Gjirokaster ,100 familje te fshatit Nivicë Sarandë ,familjet bëjnë me dije se jane ne nje proces gjyqësor prand Gjykatës Administrative Gjirokastër me Ashk Sarandë për tokën tonë të ndodhur në Kakome për të cilen na sorollasin dhe nuk më pajisin me dokumentacionin e duhur.
I jemi drejtuar Gjykatës Administrative Gjirokaster për të detyruar Ashk Sarandë për hipotekimin e pronës tonë të cilën e kemi mar me vendimin e Gjykatës se Lartë dhe jemi pajisur me AMTP , por kjo procedurë ka ngelur ketu qe ne vitin 2013 se gjyqtarë dhe funksionar të lartë shteror kryjnë veprime korruptive. Gjatë kësaj kohë jemi sorollatur nga Ashk Sarande e cila nuk me regjistron pronen ,per me teper kjo pronen është zaptuar nga firma “Riviera”Kakome.Gjate ketij procesi jemi hasur me nje vendimarrje te paracaktuar, te pabazuar ne ligj e ne prova nepermjet se cilës gjyqtarja Ema Shaholli ka vendosur moskompetencë dhe dërgimin e çështjes ne kemi dyshime se kjo gjyqtare është e korruptuar, pasi ASHK Sarandë është një institutcion I cili është në varsi të Gjykatës Administrative Gjirokastër dhe jo në varësi të Gjykatës Administrative Vlorë, dhe njëkohësisht duke qenë se dhe ne fshat paraprakisht kemi dëgjuar fjalë se ky vendim do te merej diten e sotme në këtë variant na shton dyshimet se çështja jonë është nxjerr në pazar, dhe vërtetohet fakti se kjo gjyqtare është e Korruptuar.

Gjyqtarja është njohëse e mirë e ligjit dhe çdo veprim e bën me qëllim dhe jo nga pakujdesia.

CamScanner-10-07-2020-17.24.55-1Download