Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër dyshohet për Korrupsion “Prokuroria hesht”

Një mega skandal ka ndodhur në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër,  ku ka qënë duke u hetuar dhe njëkohësisht duke u gjykuar një çështje penale për një vjedhje me anën e mashtrimit me pasoja të rënda.

Në Gjirokastër Shtetasi H.K, është me banim në lagjen “Zinxhiria”, Gjirokastër, dhe ushtron aktivitet privat. Në muajin janar të vitit 2013, Shtetasi H.K është vjedhur nga disa persona të cilët janë dënuar në çështje të veçanta ,  në momentin kur ishte duke  u gjykuar dhe pikërisht çështja me vendimin nr.155 datë 12.05.2016 të Gjykatës Së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, i cili është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Gjirokastër me vendimin nr.20-2016-846/201, datë 28.07.2016 ka  qënë në përgjim banda kriminalë dhe personat e tjërë të cilët ishin në  hetim.

Skandali ka ndodhur gjat hetimeve të kësaj bande kriminale të cilët kanë qënë në hetim me metoda special të hetimit ,

Në përgjime të cilat janë kryer nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër,  ka rezultuar se nga Avokati F.D kërkohej një vlerë prej 40.000 euro për të përfunduar proçesiu në favor të bandës Kriminale .

Edhe pse këto përgjime egzistojnë,  nuk ka pasur asnjë hetim nga institucioni i Akuzës ,të cilët kanë pasur për detyrë të zbardhnin rastin, dhe më pas  të vërtetonin nëse ishin apo jo të implikuar Gjyqtarët e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.  

Në këto përgjime del qartë se Avokati F.D,  i ka kërkuar  familjarëve të të akuzuarve, vlerën prej 40.000 euro,  për të përfunduar proçesiu në favor të akuzuarve,  dhe njëkohësisht rezulton se kjo vlerë monetare është kërkuar për gjyqtarë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër e cila po gjykonte çështjen.

Kundër Avokatit  F.D,  nuk është marë asnjë masë hetimore, si për veprën penale të Mashtrimit,  ose Ndikimit të Pligjshm në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër,  dhe aq më tepër nuk është hetuar për veprën penale të Korrupsionit Aktiv  të punonjësit të drejtësisë , parashikuar nga neni 319/ç.

Ditët në vijim do ju paraqesim transkripte nga përgjimet.