Harta e re Gjyqësore/ Shella: Problemi është se qytetarëve iu duhet të krijojnë një komunikim me Gjykatat

Harta e re gjyqësore e propozuar nga KLGJ dhe Ministria e Drejtësisë shkrin gjykatat dhe prokuroritë e shkallës së parë në disa qytete, si Tropojë, Pukë, Mat, Lushnje, Përmet, Pogradec, Kavajë, Krujë dhe Kurbin.

Gerti Shella: Një kompetencë ligjore e KLGJ, e cila çdo 5 vjet duhet  të harmonizojë hartën gjyqësore që ka ardhur këtë 5 vjeçar, me propozimin që nga 22 Gjykata rrethi vetëm 12 Gjykata rrethi.  Nga 6 Gjykata apeli në vetëm 1 Gjykatë. Nga 6 Gjykata administrative kalohet në dy dhe Gjykata e Lartë. Kemi  një shumësi Gjykatash që  në vetvete me shumë pak gjyqtarë. Mund të jetë deri diku e kuptueshme motivimi për të vënë në efiçencë burimet gjyqësore në Gjykatat e Shkallës së Parë, por problemt qëndron në asgjësimin e 5 Gjykatave të Apelit dhe lënien në këmbë  të vetme një Gjykate në Tiranë. Jam i bindur se do të krijojë probleme. Një Gjykatë Apeli do të duhet të jetë baseni, ku do duhet të mblidhen ankimimet nga e gjithë Shqipëria. Kjo do të krijojë problem në raport me kohën në të cilën qytetari të lërë një punë për të ndërtuar një raport me sistemin e drejtësisë. Kjo krijon vështirësi për të bërë një menaxhim efikas të drejtësisë. 

Ndër të tjera Shella tha se me këtë reformë vendi ynë do të humbasë një aset të jashtëzakonshëm të stafeve që konsiderohen si administratorë të gjykatave.

Gerti Shella: Me këtë reformë në do të humbasim një aset të jashtëzakonshëm të atyre stafeve që konsiderohen si administratorë të gjykatave. Po i lëmë Gjykatat tashmë edhe pa stafet e kualifikuara të kancelarëve dhe të sekretarive gjyqësore. është një recetë për t’i dhënë goditjen e fundit besimit të publikut që Gjykatat do të rimëkëmben më në fund, edhe në reflektim të një premtimi të madh që i dha publikut shqiptarë në vitin 2016, për t’iu shërbyer atyre drejtësinë. 

Tashmë një çështje e cila mund të zgjidhej fare mirë në Gjykatën Administrative, ajo do të ngelet e pazgjidhur, dhe nuk përjashtohet mundësia që në kushtet e aksesit të rënduar apo mungesës së aksesit në organet gjyqësore, të kemi marrjen në dorë të situatave të mosmarrëveshjeve që mund edhe të degjenerojnë. Avokatët janë palë që duhet konsultuar. Duhet gjetur një mekanizëm i konsultimit. Unë do doja të ftoja të konsultoheshin pse jo një kategori e  tërë pensionistësh, të cilët janë kategoria më e paprivilegjuar që zvarritet nëpër dyert e Gjykatave.