Ja se si gjyqtari Luan Daci nuk përcakton vlera në apartamentet e deklaruara

Gjatë gjithë këtyre viteve, gjyqtari Luan Daci ka vjedhur dhe ka korruptuar sa ka mundur dhe ku ka gjetur rastin. Gjyqtari Luan Daci është bashkëpronar me pjesë takuese 50% të një apartament banimi në Tiranë me sipërfaqe 47.3 m2 të përfituar kontratë dhurimi për të cilën nuk përcaktohet vlera.

Përse nuk përcaktohet vlera e apartamentit dhe përse gjyqtari Luan Daci nuk e ka deklaruar kontratën e dhurimit, kush ia ka dhuruar dhe vlerën që ka apartamenti. Duket qartazi, që korrupsioni i gjyqtarit Luan Daci ka kapur fund e krye të gjithë sistemin e drejtësisë dhe ka vjedhur të gjithë popullin shqipëtar.

Gjithashtu, Luan Daci ka një apartament 2+1 në Tepelenë për të cilën Z.Daci deklaron se nuk ka të drejta reale mbi këtë pasuri të paluajtshme (pasuri e shitur ku deklaruesi nuk e gëzon, nuk e posedon dhe nuk e disponon këtë send). Apartamenti deklarohet si pasuri e tjetërsuar me mungesë dokumentacioni.

Pra, duket qartazi se Luan Daci do të mbuloje diellin me shoshë dhe nuk i tregon pasuritë që disponon. Lindin dyshime të shumta për pasurinë e Luan Dacit pasi në asnjë kontratë apo dokumentacion, Luan Daci nuk tregon vlera.