Komisioneri Olsi Komici i akuzuar për “shpërdorim detyre”/ Burgim deri në shtatë vite

Çdo ditë e më tepër shqiptarëve poi u vërtetohet se procesi i Vettingut është një gënjeshtër nga e cila zor se do t’i gjendet fillimi dhe fundit. Ajo që theksohet në këtë proces, janë kriteret që komisioneret e Vettingut duhet të plotësojnë. Një nga kriteret është figura e pastër e komisionerëve. Por sa e pastër është figura e Olsi  Komicit?!

Është provuar në mënyrë të pastër dhe të drejtëpërdrejtë se pastërtia e figurës së Olsi Komicit lë shumë për të dëshiruar. E provuar me fakte, Olsi Komici është akuzuar për “shpërdorim detyre”, neni 248 i Kodit Penal.  Ky nen cilëson se kryerja ose moskryerja me dashje e veprimeve/ mosveprimeve në kundërshtim me ligjin, që përbën mospërmbushje të rregullit të detyrës, nga personi që ushtron funksione publike, kur i kanë sjellë atij  ose personave të tjerë përfitime materiale ose jomateriale të padrejta a kanë dëmtuar interesat e ligjshëm të shtetit, të shtetasve dhe të personave të tjerë juridikë, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim deri në shtatë vjet.

Mirë që komisioneri Olsi Komici nuk i ka bërë 7 vjet burg, por përkundrazi, as nuk e ka marrë njeri mundimin që ta gjykojë dhe ta dënojë për veprën penale që ka kryer. Sigurisht që duhet të bëhet dikush shembull dhe të marrë dënimin e merituar para se këta gjyqtarë dhe komisionerë të kalbin fare sistemin e drejtësisë.