Komisionerja Etleda Çiftja dhe tentativat e dështuara për të fshehur injorancën e saj

Pas 8 vitesh në funksione të ndryshme pranë kompanisë “Devoll Hydropoëer sh.a.”. , znj. Çiftja u zgjodh në qershor 2017 nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në postin e Komisioneres pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit në të cilën ka cilësuar se di shumë mirë gjuhën angleze.

Ky skandal I Etleda Çiftes për gjuhën angleze doli në dritë kur Etleda Çiftja ka paraqitur një dokument që nuk është certefikatë për njohuri të gjuhës Angleze, por është test report form, në të cilën është cituar se personi I testuar duhet të ritestohet pas dy viteve që të testohet me certefikatë, që mesa duket Etleda ka gënjyer. Ndërkohë që sipas parashikimeve të ligjit Nr. 84/2016 Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe pikërisht në nenin 6 ku përcaktohen Kriteret e zgjedhjes së anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit në pikën gj) cilësohet se duhet të zotërosh shumë mirë gjuhën angleze.

Pra niveli I njohurive të komisioneres Etleda Çiftja është niveli b2, pra nivel mesatar dhe jo nivel c dhe d si përcaktohet në Kriteret e përzgjedhjes së anëtarëve të instuticioneve të rivlerësimit.