Kreshni Hajdari ju vjedh ujin banorët e Lumasit Koçovë e kallzuan në SPAK / ja si favorizoi Pëllumb Salillarin

Bashkia Kuçovë ka miratuar një leje Infrastrukturore me 3562/1 datë 14.10.2020 që ka për qëllim  ndeërtimin e ujësjellësi për fshatrat Lumas, Pëllumbas, Bardhaj, Sheqëz, Vodëz, Krekëz, Koritëz, të njësisë Administrative Lumas, me një vlerë afro 3.6 miliardë lekë të vjetra pa tvsh.

Ndërtimi i këtij ujsjellsi nuk është për nevoja të komunitetit por ka si qëllim përfitimin pa të drejtë dhe në mënyrë kriminale të fondeve publike me vlerë afro 3.6 miliardë lekë të vjetra pa tvsh nga shoqëria Salillari sh.p.k  me krye përdhunuesin Pëllumb Salillari.

Për këtë aferë korruptive rreth 200 banorë të fshatit Lumas kanë depozituar Kallzim Penal në “SPAK” për kryetarin  Kreshnik Hajdari dhe krye përdhunuesin Pëllumb Salillari.

Afera korruptive e cila  është firmosur nga Bashkia e Kuçovës me në krye kryetarin kukull Kreshnik Hajdari ka favorizuar në mënyrë të hapur Shoqërinë Salillari sh.p.k  me krye përdhunuesin Pëllumb Salillari.

Disa nga arsyet përse Bashkia Kuçovë me në krye hajdutin Kreshnik Hajdarin është korruptiv është si më poshtë :

Fshatrat Lumas, Pëllumbas, Bardhaj, Sheqëz, Vodëz, Krekëz, Koritëz, të njësisë Administrative Lumas kanë në funksionim 7 ujsjellsa të cilët janë ndërtuar në vitin 2005 në bazë të investimeve të bëra nga Fondi Internacional, me seli në shtetin Anglez dhe nuk është e nevojshme të bëhet një ujsjellës mbi ujsjellës por ky veprim është kriminal dhe ka  si qëllim vjedhjen e fondeve të më sipërme dhe njëkohësisht marjen e ujit me qëllim  fabrikimin dhe tregtimin e tij.

Në rast se për ndërtimin e një ujësjellësi për fshatrat Lumas, Pëllumbas, Bardhaj, Sheqëz, Vodëz, Krekëz, Koritëz, të njësisë Administrative Lumas, me një vlerë afro 3.6 miliardë lekë të vjetra pa tvsh, në një kohë që në këtë zonë ekzistonin katër ujësjellsa, që furnizonin me ujë të pijshëm banorët e zonës, dhe për këtë arsye nuk lind domosdoshmëria për një ujësjellës të rip or duket qartë se ky veprim është duke u kryer për inetersa të ngushta të krye hajdutin Kreshnik Hajdari dhe Përdhunuesit Pëllumb Salillari dhe duket qartë se qëllimi i këtij tenderi korruptiv mes Bashkisë dhe shoqërisë kontraktuese është marrja e burimit të ujit të Sinecit.

Faktohet në mënyrë të qartë se qëllimin korruptiv të këtij tenderi të kryer nga koka e krimit të kësaj zone, kryetarit të Bashkisë Kuçovë Kreshnik Hajdari vërtetohet me kushtet e q ka vendosur ky bandit për personin që do të zhvillonte këtë projekt.

Një ndër kushtet që hajduti Kreshnik Hajdari ka vendosur që kompania të shpallet fituese është kushti se subjketi fitues duhet të ketë 400 punonjës , kusht të cilin e plotëson vetëm përdhunuesi Pëllumb Salillari dhe janë skualifikuar subjektet e tjerë.

Por ajo që është më e tmerrshmja është se kjo leje po zhvillohet vetëm me 7 puntor dhe 300 polic të kapobandës Neritan Nallbati i cili është duke dhunuar çdo ditë banorët e fshatit lumas të cilët po grabisin ujin e sinecit.

Pëllumb Salillari ka lidhur nën kontratë me një subjekt tjetër dhe i quajtur FLED shpk e cila ka të regjistruar vetëm 7 punonjës dhe jo sipas kushteve të vëna nga hajduti Kreshnik Hajdari.

Si është e mundur që hajduti Kreshnik Hajdari nxjerr kusht për ndërtimin e leje Infrastrukturore me 3562/1 datë 14.10.2020, që subjekti fitues duhet të ketë mbi 400 punonjës kur në të vërtet po ndërtohet nga subjekt tjetër dhe i quajtur FLED shpk e cila ka të regjistruar vetëm 7 punonjës.

Ky fakt i mësipërm është një veprim kriminal i kryer nga Kreshnik Hajdari dhe jemi përpara faktit penal të pabarazisë në tendera dhe me këtë veprim hajduti, Hajdari ka favorizuar subjektin tregtar Salillari sh.p.k  me krye përdhunuesin Pëllumb Salillari pasi ka qënë i vetmi subjekt që plotësomnte kushtet.

Një tjetër veprim kriminal i kryer nga ana e krye hajdutit Kreshnik Hajdari, është dhe fakti se ky personazh ka lëshuar lejen Infrastrukturore me 3562/1 datë 14.10.2020 që ka për qëllim  ndeërtimin e ujësjellësi për fshatrat Lumas, Pëllumbas, Bardhaj, Sheqëz, Vodëz, Krekëz, Koritëz, të njësisë Administrative Lumas, me një vlerë afro 3.6 miliardë lekë të vjetra pa tvsh, por për këtë ;leje nuk ka asnjë projekt zhvillimi dhe kjo e bënë më të dyshimt veprimtarinë kriminale të kësaj Bashkie.

Një tjetër fakt criminal është se Shoqëria FLED shpk, me nr  Nipti: K17621104C  sipas QKB , ka liçenca  me nr LN-0131-02-2020 Shërbime ekspertize , liçenca PN-0973-10-2015 Leje Mjedisi e tipit B dhe liçenca  LN-1618-05-2016 Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve, pra që do të thotë se Shoqëria FLED shpk nuk ka liçencë të  për ndërtim të ujësjellësi për fshatrat Lumas, Pëllumbas, Bardhaj, Sheqëz, Vodëz, Krekëz, Koritëz, të njësisë Administrative Lumas.

Këto fakte vërtetojnë qëllimin korruptiv të këtij tenderi të kryer nga koka e krimit të kësaj zone, kryetarit të Bashkisë Kuçovë Kreshnik Hajdari, i cili së bashku me drejtorin e policisë Berat Neritan Nallbati, kanë dhunuar banorët e Lumasit të cilët janë ngritur në protestë për të mbrojtur burmin e ujit të Sinecit. Sipas banorëve ky projekt është firmosur pa dijeninë e tyre, dhe pasi firma është shpallur fituese ka nisur menjëherë punimet.