Kryetari i Bashkisë Belsh, Arif Tafani, gati për arrestim nga “SPAK”/ vodhi qytetarët i tunden prangat para syve

Arif Tafani lindi në Belsh të Elbasanit, më 15 Prill 1968. Ka një eksperiencë pune, duke filluar nga Përgjegjës Sektori: ish- Kooperativa Bujqësore Belsh; Specialist Bujqësie pranë Drejtorisë së Bujqësisë Elbasan; Sekretar i Këshillit të Bashkisë Belsh; Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Pyjor të Qarkut Elbasan dhe duke vazhduar si Kryetar i Bashkisë Belsh, fillimisht nga Tetori i vitit 2000 deri në Qershor 2011 dhe më pas nga Gushti i viti 2015 e në vazhdim.

Gjatë kohës që Z. Arif Tafani ka qënë kryetar Bashkie nga muaj Gusht i viti 2015 e në vazhdim bashkia Belsh ka pasur një zhvillim i cili është keqpërdorur në mënyrë korruptive nga ky kryetar i cili së fundmi pritet i tunden prangat.

Nëpërmjetë V.K.M Nr.683 datë 28.09.2016 “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga realizimi i projektit “Ansambli i Rilindjes Urbane, Belsh janë shpronësuar disa pronarë për ti lejuar më pasë të drejtën bashkisë të xhvillonte këtë Qytet.

Projekti si duhet të ishte i cili nuk është zbatuar.

Për Kryetarin i bashkisë Belsh, Arif Tafani, V.K.M Nr.683 datë 28.09.2016 “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga realizimi i projektit “Ansambli i Rilindjes Urbane, Belsh, ka qënë një hambar për përfitime të padrejta për të dhe miqtë që ai kryen veprime korruptive në këtë qytet.

Pak ditë më parë ju publikuam se Kryetari i bashkisë Belsh Arif Tafani është kallzuar në “SPAK” për një mega vjedhje e cila është kryer hapur në mënyrë korruptive në bashkpunim  me disa subjekte tregtare të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre tregtar në këtë qytet.

Kryetari i bashkisë Belsh Arif Tafani ka vjedhur qytetarët duke favorizuar oligarkët dhe për këtë fakt është kallzuar në “SPAK” nga disa qytatar të këtij qyteti të cilëve i janë prsihur pa të drejtë banesat  e tyre, dhe në vënd të tyre janë ndërtuar pallate të cilët nuk kanë lidhje me interesin publik.

Ndërtimi i këtyre pallateve kanë lidhje vetëm me interesa të vet Kryetarit të bashkisë Belsh Arif Tafani, dhe oligarkëve që e rrethojnë atë,dhe një prej të tyre është dhe subjekti  “Tre vëllezërit Fratri” subjekt tregtar i cili ushtron aktivitetin e tijë tregtar po në qytetin e Belshit.

Pallati në foto është ndërtuar në tokën e shpronësuar për interes publik në favor të oligarkëve.

Kryetari i bashkisë Belsh Arif Tafani, akuzohet se  është autor i një mega vjedhje, të bërë në krye të Bashkisë, kjo vjedhje është bërë me zbatimin e projektit  “Ansamblit Rilindja Urbane Belsh”.

Ajo që është më e çuditshmja është se ky projekt nuk ka egzistuar ndonjëherë, por nga ana e Kryetarit të bashkisë Belsh, Arif Tafani, është ndërtuar dhe është zbatuar sipas interesave klienteliste të kryetarit i bashkisë Belsh Arif Tafani.

Kryetarit të bashkisë Belsh, Arif Tafani përveç se është kallzuar në “SPAK” i është bërë ankim në Kontrollin e Lartë të Shtetit, ku ndaj Kryetarit të bashkisë Belsh, Arif Tafani ka filluar dhe një hetim dhe së shpejti priten konkluzione.

Në vëndet dhe trojet ku janë shpronësuar disa banorë të qytetit të Belshit, nuk është bërë anjë investim në interes publik.Prona e shpronësuar për interes publik, është zhvilluar në interes të oligarkëve të partisë, dhe miqëve me të cilët kryen veprime korruptive Kryetari i bashkisë Belsh Arif Tafani.

Kryetari i bashkisë Belsh Arif Tafani nuk ka si detyrë të zhvillojë kulturë ashtu siç duhet të ishte objektivi i shtetit,  pasi në vënd që të ndërtonte një shtëpi culture në qëndër të Belshit, ka ndërtuar gradaçela  në ineters të miqëve të tijë.

Bashkia Belsh është e vetmja Bashki  në Shqipëri e cila nuk ka një objekt, që të promovoj kulturën dhe traditat e zonës dhe kjo është vetëm nga merita e një kryetari bashkie i cili nuk ka si prioritet nivelin shoqëror por, interest e oligarkëve duhej të prevalonte interesi public ku të ishte investuar në kulturë.