Lidhja e Darian Pavlit me politikën asiston në Vetting

Darian Pavli ka lindur në vitin 1975 në Vlorë dhe ka master nga Universiteti Qendror Europian (Hungari) dhe ligjin e shërbimit publik nga Shkolla e Ligjit e Universitetit të Nju Jorkut (SHBA). Ai vjen nga radhët e juristëve me një eksperiencë prej 15 vitesh.

Ka ushtruar rolin e ekspertit pranë organizatës ndërkombëtare SOROS. Pavli ka marrë pjesë dhe në sekretariatet e Reformës në Drejtësi dhe ka patur rolin e ekspertit ligjor pranë misionit EURALIUS V. “Z. Darian Pavli – jurist me 15 vjet përvojë në dizenjimin, koordinimin dhe zbatimin e aktiviteteve që promovojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Nju-Jork, Tiranë (Open Society Justice Initiative, Human Rights Ëatch), përfshirë rajonin e Këshillit të Europës, ekspert ligjor pranë EURALIUS V, këshilltar i Komisionit të Posaçëm Parlamentar i Reformës në Drejtësi, përfaqësim të disa çështjeve në GJEDNJ”, thuhet në CV-në e shpërndarë nga Qeveria për kandidatin Darian Pavli.

Institucioni juaj (SOROS), asistoi Reformën në Drejtësi, por në një bazë shumë reale, falë sondazheve, fokus-grupeve dhe përgatitjes të dokumenteve teknike me të gjithë aktorët në sistemin e drejtësisë, duke filluar që nga studentët e fakulteteve të drejtësisë, akademikë, ekspertë, gjyqtarët, prokurorët, por dhe ish gjyqtarë dhe ish-funksionarë të lartë politikë, aktivë në reformat e mëparshme.

Darian Pavli ka thënë se do krijohet një sistem që të garantojë pavarësinë dhe distancën nga politika dhe integritetin e gjyqësorit mirëpo vetë Pavli është njeri i George Soros dhe është zgjedhur në Gjykatën Europiane të Drejtave të Njeriut, edhe pse nuk ka asnjë eksperiencë gjyqësore, por thjesht se ka punuar për Fondacionin e Soros në Shqipëri.

Pra, duket qartazi se Darian Pavli u vendos nga Soros në Gjykatën e Strasburgut për të patur mbrojtjen dhe mbështetjen e duhur për Vettingun.