Marioneta  Darian Pavli  që po siguron dështimin e reformës në drejtësi

Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë me anë të një vendimi më datë Nr. 12, Datë 02.04.2015 vendosi të  të miratojë, ngritjen dhe drejtimin e 7 Grupeve të Punës në përbërje të Grupit të Ekspertëve të Nivelit të Lartë dhe Sekretariatit Teknik pranë Komisionit të Posaçëm për Reformën në Sistemin e Drejtësisë”.

Darian Pavli, gjyqtari shqiptar në Strasburg është në kushtet e një konflikti të hapur të interesave gjatë shqyrtimit të rasteve të depozituara nga gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët kanë ankimuar procesin e Vetingut pranë Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por pse hidhet një hipotezë e tillë?

Pavli figuron të jetë një ndër Ekspertët e Nivelit të Lartë gjatë hartimit të Reformës në Drejtësi në Shqipëri, para se të zgjidhej përfaqësuesi shqiptar në Gjykatën e Strasburgut, në një votim të zhvilluar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës, në Tetor 2018.

E gjithë kjo vërteton se Pavli ka qenë i përfshirë në hartimin e Reformës në Drejtësi dhe kësisoj edhe pjesë e Vettingut. Pa pikën e turpit shkon në pozitën e anëtarit të Gjykatës së Strasburgut dhe luan rolin e të paanshëmit,  përballë ankimeve kundër Vetingut, në të cilin ai ka qenë vetë pjesë.

Pra duket qrtë se Darian Palvi është lodra e radhës e vendosur në reformën për drejtësi. Po luhen të gjithë këto gurë nga njerëz të korruptuar, që do të thotë se procesi i vettingu nuk vë në kullesë gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar