Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Maria Qirjazi

Gjyqtarja pranë gjyqtare pranë gjykatës së Apelit Tiranë, Znj Maria Qirjazi,

nesër më datë 22.02.2021, ora 10:00 ka seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit.

Znj. Maria Qirjazi do të gjykohet nga trupa gjykuese: Valbona Sanxhaktari, Genta Tafa (Bungo), dhe Roland Ilia.

Në seancat e mëparshme kemi parë shumë vendime të gabuara të gjykuara nga trupa gjykuese. Le të presim të shikojmë se si do të gjykojë trupa gjykuese për gjyqtaren pranë Apelit Tiranë.