Sulmon Dan Troci, Genta Bungo pa moral nuk respektoi mortin e bashkëshortit ja si më shkarkoi në kundërshtim me Kodin e Punës

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka shqyrtuar në seancë subjektin e rivlersimit Ramadan Troci me detyrën prokurorit të Prokurorisë së Përgjithshme, Troci njëkohësisht ishte dhe kandidat për Këshillin e Lartë të Prokurorisë.

Hetimi administrativ për Ramadan Trocin është kryer nga trupa gjykuese e drejtuar nga Pamela Qirko dhe me anëtare Genta Tafa Bungon dhe Suela Zhegun.

Prokurori Troci e ka nisur karrierën në institucionin e akuzës në vitin 2000 dhe përgjatë një dekade ka punuar si prokuror në Bulqizë dhe në Dibër. Në vitin 2012, ai u transferua në prokurorinë e Tiranës, në vitin 2014 në prokurorinë e Vlorës dhe prej vitit 2016 punon si prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.

Në datën 15.11.2018 Genta Tafa  vendosi shkarkimin nga detyra të prokurorit Ramadan Troci me detyrën prokurorit të Prokurorisë së Përgjithshme

Vetëm një ditë para komisioneres Genta Bungo Tafa i ka vdekur bashkshorti i në datën 14.11.2018 dhe ajo që ka bërë kjo heroinë ka lënë bashkshortin pa ceremoni mortore dhe ka dalë në punë duke kontribuar në sistem duke i dhënë më parë prioritet vetingut  sesa varimit të bashkshortit të vetë.

Është e provuar që komisionerja  Genta Bungo Tafa ka dalë në punë ditën e varrimit të bashkshortit të saj ku ka dhënë vendim ndërshkimi kundër prokurorit Ramadan Troci.

Nga informacione të mara nga ana jonë në rrugë operative është se shkaku i vdekjes së bashkshortit të ndjerë ka qënë Infarkt , pasi ka marë një vlerë rreth 300.000 euro një subjekti për të kaluar në “KPK”, në grindje e sipër me bashkshorten Genta Bungo Tafa,  i ndjeri ka pasur kriza  dhe i ka rënë infarkt duke humbur dhe jetën.

Nga inati Genta Bungo Tafa lë në shtëpi xhenazenë dhe në shënjë hakmarrje shkarkon subjektin e parë që i del përpara i cili ishte Ramadan Troci, subjekt që nuk kishte fare lidhje me vdekjen e bashkëshortit të saj.

Ramadan Troci pretendon se komisionerja Genta Bungo Tafa nuk ka qënë në rregull nga ana psiko emocionale ditën e shpalljes së vendimit në ngarkim të tijë dhe si i tillë nuk është dhënë nga një gjykatë e drejtë dhe e pavarur për shkaqe se gjykata gjatë gjith kohës duhet të jetë e kthjellët dhe objektive. Ramadan Troci ka kërkuar caktimin e një eksperti psikiatr për të vlersuar aftësitë psiko emocionale të komisioneres Genta Bungo Tafa.

Njëkohësisht nga ana e Ramadan Troci me detyrën prokurorit të Prokurorisë së Përgjithshme pretendohet se ai është shkarkuar në kundërshtim me ligjin dhe pikërisht me Kodin e Punës dhe pikërisht me nenin 96 të tijë .

Kodin e Punës në nenin neni 96 pika 1.përcakton në mënyrë të qartë se Në rast martese të punëmarrësit ose në rast vdekjeje të bashkëshortit /bashkëjetuesit, paraardhësve ose pasardhësve të drejtpërdrejtë të tij, punëmarrësi përfiton 5 ditë pushimi të paguar.

Ky ligj ka pasur ndryshime  me ligjin nr. 136/2015, datë 5.12.2015, por ndoshta Genta Bungo Tafa ose nga nga dhimbja ose nga paaftësia nuk e ka konstatuar këtë shkelje ligjore duke dëmtuar reputacionin tim dhe karrierën time.

Bazuar në datën e vdekjes së bashkshortit së komisioneres Genta Bungo Tafa, ai ka vdekur në datën 14.11.2018 dhe nga ajo datë komisionerja Genta Bungo Tafa, ka pasur detyrim ligjor të merte leje bazuar në Kodin e Punës dhe veprimi i kryer nga ana e ekësaj komisionereje është apsurd dhe njëkohësisht pa moral shprehet ai.

Ai shprehet se si komisionerja  Genta Bungo Tafa mund të gjykoj integritetin tim kur ajo ska lidhje me integritetin pasi ka dalë në punë ditën e varrimit, duke lënë bashkshortin pa varrosur dhe është hakmarrë në kundërshtim me kodin e punës.

Si është e mundur që komisionerja  Genta Bungo Tafa mund të ketë respekt për ligjin kur ajo nuk ka pasur respect për bashkëshortin e saj, pasi jo më kot ligjvënsi ka parashikuar në nenin neni 96 pika 1.përcakton në mënyrë të qartë se Në rast martese të punëmarrësit ose në rast vdekjeje të bashkëshortit /bashkëjetuesit, paraardhësve ose pasardhësve të drejtpërdrejtë të tij, punëmarrësi përfiton 5 ditë pushimi të paguar. Dhe qëllimi është që punonjësi duhet të kaloj dhimbjen dhe të jetë i qet nga ana e psikologjike dhe të mos ndërmarë veprime me përmasa të tilla si në rastin konkret.