Eskluzive:Gjyqtari në Gjirokastër, me Diplom Juridiku false

Sistemi i Drejtësisë duket se kohët e fundit duket qartë që është në kolaps, dhe i kalbur, për krime të cilët ata që e kanë përfaqsuar kanë kryer.

Punonjës të posaçëm në drejtësi kanë kryer nder vite vendime dhe veprime korruptive duke e bërë të pabesueshem këtë sistem.
Rastet janë nga më të çuditshmet si, fshehje pasurishë, vendime të dhëna në mënyrë të pa drejtë, por rasti rastit nuk i njgjanë.

Rasti i cili do tju tregojmë ditët në vijim, ka të bëj me një mega skandal, që ka ndodhur në Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster, ku një Gjyqtar ka falsifikuar diplomën e shkollës së lartë, dhe aktualisht ushtron funksionet e Gjyqtarit nga vitet 90.
Do tju paraqesim Emrin prova dhe konfirmime.