Etleda Çiftja, hallka që lidh drejtësinë me botën e krimit

Diplomuar “Jurist” në vitin 1999 në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Znj. Çiftja është juriste me më shumë se 16 vjet eksperiencë, kryesisht në sektorin e ndërtimit, pronave, kuadrit rregullator për lejet dhe licencat në fusha të ndryshme të ligjit. Ka kryer trajnime të shumta ndërkombëtare në fushën e lidershipit/menaxhimit; hartimit dhe negocimit të kontratave; auditimit të përputhshmërisë me etikën dhe të antikorrupsionit.

Ish-gjyqtari i Apelit në Tiranë, Alaudin Malaj, i ka kërkuar Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, rikthimin e çështjes së tij në shkallën e parë të Vetingut dhe përjashtimin nga gjykimi të komisioneres Etleda Çiftja. Një kërkesë e tillë drejtuar KPA është tepër e rrallë, pasi Malaj dha dorëheqjen nga detyra në korrik të vitit 2020, pas 27 vitesh karrierë në drejtësinë shqiptare. Këshilli i Lartë Gjyqësor vendoi në fund të muajt korrik 2020 të pranonte dorëheqjen e Malajt si dhe të deklaronte mbarimin e statusit të tij si magjistrat. Procesi Vetingut për Alaudin Malaj kishte nisur që në muajin shtator të vitit 2018, duke zgjatur rreth 22 muaj.

Trupa gjykuese përbëhej nga Etleda Çiftja, Suela Zhegu dhe Genta Bungo. Genta Bungo u zëvendësua me Lulzim Hamitajn, ndërsa më vonë Lulzim Hamitaj u zëvendësua me Roland Ilian. Pas dorëheqjes dhe vendimit të KLGJ, në 15 shtator 2020 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur ndërprerjen e Vetingut për Malajn si dhe përjashtimin e tij për 15 vjet nga drejta për t’u bërë pjesë e gjyqësorit.

Pikërisht ky vendim kundërshtohet nga Malaj në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, ndërsa kërkon rikthimin e çështjes në shkallën e parë të Vetingut, për t’u gjykuar nga një tjetër trup gjykues. “Prishjen e vendimit nr. 294, datë 15.09.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit si një vendim që është rrjedhojë e cenimit të parimit të paanësisë në mënyrën e formimit dhe përbërjen e trupit gjykues. Prishjen e vendimit datë 15.04.2020 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për rrëzimin e kërkesës për përjashtim duke vendosur: Pranimin e kërkesës së subjektit të rivlerësimit, dhe përjashtimin e komisioneres Etleda Çiftja nga përbërja e trupit gjykues. Dërgimin e çështjes së rivlerësimit të subjektit të rivlerësimit Alaudin Malaj pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për t’u gjykuar nga një trup tjetër gjykues”, thuhet në kërkesën e Malaj.

Kërkesa nënkupton se Malaj ka kërkuar përjashtimin e Etleda Çiftjas nga gjykimi i çështjes së tij, kërkesë e cila është rrëzuar nga KPK. Ky zhvillim nuk reflektohet në vendimin e KPK për ndërprerjen e Vetingut për Malajn. Ndërkaq, KPA ka nisur përgatitjet për gjykimin e çështje, ndërsa ka përcaktuar trupën gjykuese të kryesuar nga Rezarta Schuetz, me relator Sokol Çomon dhe anëtarë Albana Shtylla, Ardian Hajdari dhe Ina Ram