Fakte: Shah mat kapen mesazhe me lekë të komisioneres së hekurt Genta Bungo

Nuk është herë e parë që nga ana jonë janë publikuar fakte pozitive për Komisioneren Genta Bungo Tafa e cila është  me një CV të pasur në fushën akademike ajo është diplomuar si juriste në vitin 1993 në Fakultetin e Shkencave Politike-Juridike, Universiteti i Tiranës. Ka mbrojtur gradën “Doktor” në maj 2008 dhe që nga qershori i vitit 2014 mban gradën shkencore “Profesor i asociuar”. Në periudhën 1993 -1996, znj.Tafa (Bungo) ka punuar si juriste në Drejtorinë Juridike dhe Konsullore në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Nga shtatori i vitit 2003 deri në qershor 2004 ka mbajtur detyrën e përgjegjëses së sektorit juridik në Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit dhe më pas është emëruar drejtore e Drejtorisë Juridike dhe Integrimit në po këtë ministri. Znj. Genta Tafa (Bungo) ka një eksperiencë të gjatë si lektore, në universitete të ndryshme publike dhe jopublike të vendit, nga viti 1996 deri në vitin 2016.

Motoja e komisioneres Genta  Bunga  është  Keep calm and make money! 

Këtë moto ajo e ka të vendosur në story-n e saj në Whatsapp  dhe e  ka publikuar, kjo moto në gjuhën Shqipe do të thotë “Rri e qetë dhe bëj lekë” , këtë  moto ajo e ka publikuar që nga moment që ajo ka aderuar për komisionere në “KPK” . duke u nisur nga kjo moto bashkshorti i saj u hodh në veprim dhe ka marë 300.000 euro një subjekti por nuk arriti ta përfundonte veprimtarinë korruptive dhe ndërroi jetë , pvarasisht vdekjes së bashkshortit të saj ,Komisionerja  Genta Bungo Tafa nuk reshti së ndjekur moton e sajë “Rri e qetë dhe bëj lekë”, ajo ditën e varrimit të bashkshorti i saj ajo shkoj në pazarin e “KPK”