Firdes Shuli jo vetëm skena “HOT” në dhomën e Këshillimit të gjykatës por ka falsifikuar dhe dokumenta me djalin e sajë Ergys Shuli

Firdes Shuli është diplomuar “Jurist” në vitin 1988 në Fakultetin e Shkencave Politike-Juridike, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2009, znj. Shuli u diplomua edhe në degën Administrim Publik në Fakultetin e Shkencave Shoqërore në Universitetin “Eqrem Çabej” në Gjirokastër. Karriera profesionale e znj. Shuli ka nisur që nga viti 1988, fillimisht si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjirokastër dhe më pas si kryetare e kësaj Gjykate, për tre vjet. Znj. Shuli është licencuar nga ministri i Drejtësisë si notere dhe, në vitet 1996-2017, ka ushtruar detyrën e noteres në Dhomën e Noterisë Gjirokastër. Nga viti 2000 deri në vitin 2004, ajo ka ushtruar edhe profesionin e pedagoges në lëndët “E drejtë biznesi” dhe “E drejtë kushtetuese” pranë Universitetit “Eqrem Çabej” në Gjirokastër. Nga viti 2001 deri në vitin 2017, noterja Shuli ka qenë anëtare e Asamblesë së Përgjithshme të Dhomës Kombëtare të Noterëve në Republikën e Shqipërisë. Ndërsa nga viti 2015 deri në 2017 ajo ka qenë anëtare e Kryesisë së Asamblesë së Përgjithshme të Dhomës Kombëtare të Noterëve. Znj Shuli ka kryer disa trajnime, ndërsa ka marrë pjesë në konferenca e seminare brenda dhe jashtë vendit, të organizuara nga Dhoma Kombëtare e Noterisë.Në datën 17.06.2017 Firdes Shuli është zgjedhur  si komisionere pranë KPK.

Por cfar ka ndodhur ?

Firdes Shuli edhe pse është zgjedhur si komisionere pranë KPK ka vijuar e dypunësuar njëkohësisht si notere në profesionin e sajë të vjetër.

Ky veprim është kryer nga komisionerja Firdes Shuli në kundërshtim me ligjin Nr. 84/2016 Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe njëkohësisht është vepruatr në kundërshtim me ligjin për noterinë.

Ky fakt është e provuar pasi djali i komisioneres Firdes Shuli i quajtur Ergys Shuli në momentin që ka konkuruar për Asisten Avokat ka deklaruar se ka punuar pranë nënës së tijë Firdes Shuli e cila ka kryer detyrën e noteres nga data 20.10.2016 deri në datën 20.10.2018.

Asistent noteri i ri Ergys Shuli ka paraqitur dhe vërtetimin përkatës i cili ka qënë i punësuar dhe ka kryer praktikën pranë nënës së tijë nga data 20.10.2016 deri në datën 20.10.2018.

Atëher lind pyetja si është e mundur ligjërisht dhe praktikisht që komisionerja Firdes Shuli ka kryer dy punë një në Tiranë me detyrë komisionere pranë KPKdhe një si notere në profesionin e sajë të vjetër në qytetin e Gjirokastrës.

Ditët në vijim do tju publikojmë se si  komisionerja Firdes Shuli  dhe djali i sajë Ergys Shuli kanë kryer aktivitetin e tyre kriminal të falsifikimit të dokumentave noterial  në qytetin e Gjirokastrës.

Nga na jonë do tju tregojmë me zë dhe figurë se si Ergys Shuli ka kryer falsifikime dhe akte noteriale në emër të nënës së tjë Firdes Shuli.

Firdes Shuli është emëruar në KPK në kundërshtim me ligjin Nr. 84/2016 Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

Firdes Shuli nga viti 1990 deri në muajin tetor të vitit 1995 ka qënë Kryetare Gjykate në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër, dhe njëkohësisht kryente dhe detyrën funksionale të Gjyqtares po në  në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër.

Nga informacionet e mara nga një ish gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër  i cili ka dhënë dorheqje nga Drejtësia në vitin 2020 për arsye se ka dal në pension njëkohësisht  ka qënë dhe inspektor në KLD , na është thënë historia e vërtet nëpërmjetë burimeve pranë Gjyqtarit Izet Salaj.

Gjyqtari Izet Salaj del në pension në datën 25.12.2020 dhe prej rreth 1 muaj nuk po frekuenton më ambjentet e Gjykatës së apelit pasi ka qënë i sëmurë.

Gjyqtari Izet Salaj, ka thënë se pavarsisht se unë po dal në pension por nuk mund të hesht për këtë krim që po bëhet në drejtësi, dhe në kohën kur ai ka qënë inspektor në KLD i kishte rënë në dorë dhe dosja me skena HOT e Firdes Shulit.

Gjyqtari Izet Salaj ka qënë në  popzicionin e Kryetarit të Gjykatës Tepelenë , dhe nga KLD në atë kohë në (vitin 1995)thot ai më erdhi urdhëri i shkarkimit të gjyqtarja Firdes Shuli me pozicion Kryetare Gjykate në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër,  i cili kishte motivacionin për veprime të turpshme në gjykatë dhe shkarkohet nga detyra që ajo kishte.

Unë duke qënë se kamn qënë një burr i ndershëm tër jetën time, kam qënë në siklet se mos më hapeshin fjalë për imoralitet dhe mua, me ardhjen pranë kësaj gjykate të Firdes shulit , pasi unë isha kryetar gjykate në Tepelenë ndërsa ajo do të ishte gjyqtare e thjeshtë në gjykatën që unë drejtoja. Dhe më ka parë zoti që ajo nuk erdhi  në punë  në Gjykatën Tepelenë.

Historia e treguar Gjyqtari Izet Salaj e cila na është thënë nga burime kofidenciale është si më poshtë:

Në vitin 1994 gjyqtarja Firdes Shuli ka pasur një çështje gjyqësore me një të pandehur i cili ishte në gjëndje të arresti.

Gjatë Gjykimit Gjyqtarja Firdes Shuli  e ka nxjerrë nga burgu të pandehurin edhe pse në kundërshtim me ligjin.

Arsyeja e nxjerrjes nga burgu i të pandehurin edhe pse në kundërshtim me ligjin ka qënë se Gjyqtarja Firdes Shuli është dashuruar me të pandehurin në sallën e Gjyqit, dhe më pas në bazë të ndjenjave dhe bindjes së brëndëshme të Gjyqtares Shuli ka zëvëndësuar masën e Arrestit nga burg në gjëndje të lirë.

Edhe pse vënd në tranzicion duke pasur parasysh se kemi të bëjmë me vitet 1990-1995 Inspektoriati i KLD ka filluar Proçedimin disiplinor kundër Gjyqtares Shuli, e cila në kundërshtim me ligjin ka zëvëndësuar masën e Arrestit nga burg në gjëndje të lirë.

Në përfundim të hetimit admninistrativ kundër Gjyqtares Firdes Shuli, Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë ka  vendosur masë administrative duke vendosur, shkarkim nga detyra e Gjyqtares Firdes Shuli nga pozicioni i kryetare Gjykate në në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër, në gjyqtare të thjeshtë në Gjykatën Tepelenë, ky vendim është i shkruar dhe dosja ndodhet në KLD shpjegon ish gjyqtari në Gjykatën e Apelit i cili ka dhënë dorheqje nga Drejtësia në vitin 2020 për arsye se ka dal në pension i cili ka qënë dhe inspektor në KLD.

Duke qënë se mbas këtij vendimi Firdes Shuli ka qënë e vrarë shpirtërisht, dhe një tjetër arsye  ka dhënë dorheqje ka qënë mospranimi i faktit të shkruar të motivimit për shkarkim dhe ndryshim pozicioni pune I cili ka qënë për imoralit.

Drejtësia e vjetër KLD  filloi një hetim disiplinor, për arsye se Gjyqtarja krijonte lidhje intime me të pandehurit. Ndërsa drejtësia e re KLGJ e mbron faktin duke mos e bërë publike, se Gjyqtarja  Firdes Shuli është shkarkuar nga detyra e  Kryetares së  Gjykate në  në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër njëkohësisht dhe nga pozicioni i gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër për vepra të turpshme dhe abuzim me detyrën.

Proçedimi disiplinor filloi në lidhje me një dosje të cilën do tjua publikojmë ditët në vijim pasi i kemi kërkuar KLGJ praktikën e këtij proçedimi administrativ.

Gjyqtarja Shuli, pas një mardhënie intime me të pandehurin vendosi ta liroj  nga Burgu shkarkuar nga drejtësia për vepra të turpshme në muajin tetor të vitit 1995 dhe nga ana tjetër  Firdes Shuliështë zgjedhur në këtë pozicion në mënyrë skandaloze në kundërshtim flagrant me ligjin  Nr. 84/2016 “Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe pikërisht në nenin 6,  ku përcaktohen Kriteret e zgjedhjes së anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit në vitin 2017 .

Por cila është data e saktë e lirimit nga detyra e gjyqtares Firdes Shuli nga Kryetares së  Gjykate në  në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër njëkohësisht dhe nga pozicioni i gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër?

Data e zezë e e lirimit nga detyra e gjyqtares Firdes Shuli ka qënë data 24.10.1995 e shkarkuar nga KLD e përfaqsuar nga kryetari i asaj kohe Sali Berisha. Motivacioni është i qartë veprime të turpshme dhe shpërdorim detyre.