Genoveva Ruiz Calavera krenohet për Vetting të pastër dhe largohet pa marrë asnjë masë

Në maj të vitit 2019, Shefja e ONM-së Genoveva Ruiz Calavera ka cituar se disa njerëz mund të kenë frikë nga reforma gjyqësore dhe të jenë të gatshëm ta pengojnë atë, por kjo nuk mund të lejohet.

Është përgjegjësi e të gjitha institucioneve shqiptare, partive politike, si dhe e shoqërisë civile, që të sigurojnë se forcimi i pavarësisë, paanësisë dhe llogaridhënies së gjyqësorit përmes këtij procesi është i garantuar.

Muajt e ardhshëm do të jenë vendimtarë, teksa Shqipëria do të kalojë nga faza e tranzicionit të reformës gjyqësore në zbatimin e saj të plotë.
Pra, Zonja Calavera ka cilësuar se njerëzit s’duhet të kenë frikë ama Calavera nuk e di se shqiptarët nuk I besojnë aspak reformës në drejtësi. Për këtë është fajtore edhe Calavera, pasi i pa të gjitha padrejtësitë që pushtuan procesin e Vettingut dhe sërish nuk denjoi që të marrë masa. Genoveva Ruiz Calavera nuk ishte veç se një marionetë e qeverisë, që tejkalonte në Vetting gjyqtarë dhe prokurorë më figurë të ulët dhe të paaftë në profesion.
Kaluan muaj pas deklaratës së Calaverës e deri sa u largua Calavera, asngjë nuk ndryshoi në procesin e Vettingut, vetëm padrejtësi, korrupsion dhe njënshmëri në procesin e reformës në drejtësi.