I bëri nder gruas dhe e solli me punë në Tiranë/ Ja ‘bëmat’ e komisionerit Roland Ilia

Komisineri Roland Ilia duket haput se sa i inkriminuar është, pasi jetesa luksoze e tij nuk sigurohet dot me një pagë të rëndomtë. Për një funksionim sa më të reformës në drejtësi është e nevojshme që personat e zgjedhur për të drejtuar gjithçka të kenë integritet dhe profesionalizmin në punën dhe figurën që përfaqësojnë.

Ilia është licencuar në profesionin e avokatit në vitin 1997. Sipas deklarimeve të të ardhurave për vitin 2017, komisioneri Roland Ilia nuk ka të deklaruar asnjë shtëpi të tijën. Në të ardhurat dhe angazhimet në veprimtari publike,

Z. Ilia ka deklaruar të ardhura në vlerën 3 536 564 Lekë nga të cilat 3 459 564 Lekë janë nga pagat dhe dietat pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për periudhën 12 mujore të vitit 2018 ndërsa vlera 77 000 Lekë është shpërblim i prapambetur i vitit 2017 i kaluar në llogarinë e pagës në datën 12.01.2018.

Gjithashtu, Bashkëshortja e komisionerit Roland Ilia, ka të ardhura në vlerën 717 912 Lekë nga paga si Drejtoreshë e Komisionit Vendor të Verifikimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës së Qarkut Shkodër për periudhën 01.01.2018.31.08.2018, dhe të ardhura në vlerën 246 396Lekë nga paga si Përgjegjëse e Sektorit Juridik pranë Prefekturës së Qarkut Shkodër për periudhën 03.09.2018.31.12.2018.