Inspektorati në Drenas sigurohet për zbatimin e masave të reja

Inspektorati i Komunës së Drenasit ka dalë në terren për të inspektuar bizneset në zbatim të urdhëresës së fundit të lëshuar nga niveli qendror, përkatësisht, Ministrisë së Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë, dhe Investimeve Strategjike (MEPTINIS)

Inspektorët komunalë në zbatim të këtyre masave kanë monitoruar bizneset, veprimtaria ekonomike e të cilave nuk është lejuar të ushtrohet në këtë periudhë të emergjencës së shëndetit publik të rrezikuar nga virusi COVID-19.