Investimet e ndërkombëtarëve në Vetting, në xhep të politikës

Presupozohet se faktori ndërkombëtar përdor ligjërim standard, mbështetës, por edhe statik në lidhje me problematikat e vazhdueshme teknike që dalin gjatë reformës në drejtësi. Por ja sesi qëndron e vërteta.

Investimi i fokusuara vetëm tek faktori ndërkombëtar është afatshkurtër, kjo pasi Pavli figuron të jetë një ndër Ekspertët e Nivelit të Lartë gjatë hartimit të Reformës në Drejtësi në Shqipëri, para se të zgjidhej përfaqësuesi shqiptar në Gjykatën e Strasburgut, në një votim të zhvilluar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës, në Tetor 2018.

Duke qenë se ka pasur pjesë në bërjen e Reformës në Drejtësi atëherë s’ka vlerë as në pozitën e anëtarit të Gjykatës së Strasburgut, në të cilin ai luan rolin e të paanshëmit, përballë ankimeve kundër Vettingut, në të cilin ai ka qenë vetë pjesë.

Loja në procesin e Vettingut vazhdon, çdo ditë e më shumë dhe askush nuk mban përgjegjësi për këta të korruptuar.