Ja sa e implikuar është shefja e (ONM) Genoveva Calavera në videon sek-suale të Hans shukriut me këshilltaren e tij

Në Shqipëri kanë ardhur ,tetë ekspertët ndërkombëtarë pjesë e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM). Ato iu bashkuan kështu drejtoreshës së ONM-së Genoveva Ruiz Calavera.ONM-ja po monitoron dhe po këshillonë  institucionet e vetingut, të cilët kanë 3 vjetë punë në kuadër të rivlerësimit të gjykatësve dhe prokurorëve.

Në Shqipëri  ekspertët vijnë nga Belgjika (1), Italia(1), Bullgaria(1), Kroacia(1), Hollanda(2), Suedia (1) dhe SHBA-të (1). Një pjesë e mirë e tyre kanë pasur eksperiencë të mëparshme në një kontekst shqipfolës, si gjyqtarë dhe prokurorë të misionit EULEX në Kosovë.

Një nga tetë ekspertët ndërkombëtarë pjesë e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM)është dhe Hans Kijlstra, gjyqatër i Gjykatës së Rrethit të Amsterdamit dhe kryetar i dhomës për ekstradimet dhe Urdhër Arrestet Evropiane. Ekspert i trafikimit të qënieve njerëzore.

Me ardhjen në Shqipëri Hans Kijlstra ka menduar se Shqipëria është një vënd i botës së tretë dhe femrat në Shqipëri mund ti shohësh si objekte seksuale dhe mund të dëfrehesh.

Një video me skena Erotike ka Ardhur në redaksinë tonë ku është filmuar Hans Kijlstra i cili nuk është menduar 2 herë dhe ka kryer mardhënie seksuale, personi me të cilën ai ka kryer mardhënie është një punonjëse në KPK e cila nga informacionet e mara nga ana jonë ka ngelur shtatëzanë dhe ka lindur dhe një bebush.

Për këtë fakt po ju publikojmë dhe foton e dashnores së Hansit e cila është shtatëzanë.

Video me skena Erotike e cila ka ardhur në redaksinë tonë ku është filmuar Hans Kijlstra nuk mund të transmetohet pasi përmban skena që mund të dëmtojnë faqen e ëebit tonë për shkak të reporteve që mund të ketë.Njëkohësisht për të mos dëmtuar Reformën në Drejtësi të Calavers.

Duke u ndodhur përpara këtij fakti drejtoresha e ONM-së Genoveva Ruiz Calavera ka marë masa dhe e ka larguar hamshorin Hans Kijlstra , duke i ndërprerë mandatin me dy vjet pasi atij nuk i mjaftoj një lidhje në KPK por vazhdoi Orgji në këtë institucion.

Ditët në vijim do tju vëm në dispozicion emrin e dashnorës së Hans Kijlstra dhe fotografi para shtatëzanisë.

Përse drejtoresha e ONM-së Genoveva Ruiz Calavera është mjaftaur vetëm me masën që  ka marë  e cila është vetëm fakti që ka larguar hamshorin Hans Kijlstra , duke i ndërprerë mandatin me dy vjet pasi atij nuk i mjaftoj një lidhje në KPK por vazhdoi Orgji në këtë institucion?

Përse drejtoresha e ONM-së Genoveva Ruiz Calavera nuk prononcohet për skandalin e përfaqsuesit të sajë Hans Kijlstra?

Përse drejtoresha e ONM-së Genoveva Ruiz Calavera nuk prononcohet për vërtetësinë apo përgënjeshtrimin e videos me skena Erotike midis Hans Kijlstra dhe këshilltares së tijë e cila ka ardhur në redaksinë tonë ku është filmuar Hans Kijlstra?

A është kjo eksperienca që duhet të marim nga Calavera Hans Kijlstra të cilët e kanë kthyer në institucion orgjishë ,  institucionin “KPK”?