Komisioneri Roland Ilia dhe integriteti që mungon në ushtrimin e funksioneve publike

Diplomuar “Jurist” në vitin 1996 në Fakultetin Juridik, Universiteti i Shkodrës. Z. Ilia është licencuar në profesionin e avokatit në vitin 1997. Para se të emërohej nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, në qershor 2017, Komisioner në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, z. Ilia mbante detyrën e zv.dekanit dhe shefit të departamentit të së drejtës civile në Fakultetin Juridik, Universiteti “Luigj Gurakuqi”.
Roland Ilia të jep përshtypjen e një profesori dhe gjyqtari të nderuar por disa fakte dhe mendime kanë nxjerrë në shjesh të palarat e komisionerit Roland Ilia.
Sipas vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër nr 145765125 datë 24.11.2016, deklarohet se ka mbyllur procesin në të cilën Ilia u ka kërkuar studentëve favore seksuale në këmbim të notës.

Komisionerja Ilia është akuzuar për veprën penale “Ushtrim i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë fuksione publike” parashikuar nga neni 245/1 I Kodit Penal dhe “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”. Pra, duket qartazi që komisioneri ka shkelur ligjin me të dyja këmbët dhe nuk garanton integritet që të ushtrojë funksione publike.