Komisionerja Alma Faskaj dhe  mosdeklarimi i pasurisë që vetëm shtohet

 

Diplomuar “Jurist” në vitin 1995 në Fakultetin e Shkencave Politike-Juridike, Universiteti i Tiranës. Ka mbrojtur gradën shkencore “Doktor” në mars 2014. Në periudhën 1995-1996, znj. Faskaj (Vokopola) ka punuar si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë. Ajo ka punuar si këshilltare në Institucionin e Avokatit të Popullit, më pas në të njëjtin pozicion në Kuvendin e Shqipërisë.

Por lëvizjen më të madhe në karrierë e bëri, kur aplikoi për një vend si anëtare e trupës gjykues të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Në formularin e pasurisë së vitit 2011, Alma Faskaj nuk ka prona të paluajtshme, madje ka hua për të paguar tek të tjerë.

Nuk disponon as automjet dhe shkruan në formularin zyrtar se nuk ka as sende me vlerë dhe as dhurata. Madje, as bono thesari, apo aksione në bursë.

Ndërsa në vitin 2014, sipas të dhënave të Open Data Albania, që publikon formularët e pasurisë së trupave gjyqësore të KPK rezulton se Alma Faskaj ka një rritje të pasurisë së saj. Ajo shkruan se ka përfituar një pronë bujqësore nga babai i saj në Lushnje dhe se gjithashtu ka përfituar nga bashkëshorti, që punon në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë prona me gjysmën e pjesës në Tiranë.

Në vitin 2018, pra një vit pas marrjes së detyrës si komisionere në KPK, Faskaj deklaron vetëm përfitimet nga aktiviteti publik, ku deklaron se nuk merr asnjë pagë nga borde të ndryshme.