Komisionerja që “ngroh” karrigen e Vettingut/ Etleda Çiftja dhe injoranca që e karakterizon

Në KPK kemi parë mashtrime, falsifikime, hipokrizi por ajo çfarë i vë kapakun të gjithës është vetë injoranca.  Gjë që karakterizon jo pak persona brenda Vettingut. Komisionerja Etleda Çifta është personi me të cilin turpërohet i gjithësistemi I Drejtësisë.

Pas 8 vitesh në funksione të ndryshme pranë kompanisë “Devoll Hydropoëer sh.a.”. , znj. Çiftja u zgjodh në qershor 2017 tërësisht pa mertitë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në postin e Komisioneres pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ajo  me hipokrizinë më të madhe ka gënjyer duke thënë se e di shumë mirë gjuhën angleze.

Ky skandal i Etleda Çiftes për gjuhën angleze doli në dritë kur Etleda Çiftja ka paraqitur një dokument që nuk është certefikatë për njohuri të gjuhës Angleze, por është test report form, në të cilën është cituar se personi I testuar duhet të ritestohet pas dy viteve që të testohet me certefikatë, që mesa duket Etleda ka gënjyer. Ndërkohë që sipas parashikimeve të ligjit Nr. 84/2016 Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe pikërisht në nenin 6 ku përcaktohen Kriteret e zgjedhjes së anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit në pikën gj) cilësohet se duhet të zotërosh shumë mirë gjuhën angleze.

Pra niveli i njohurive të komisioneres Etleda Çiftja është niveli b2, pra nivel mesatar dhe jo nivel c dhe d si përcaktohet në Kriteret e përzgjedhjes së anëtarëve të instuticioneve të rivlerësimit.