Kriteret e vettingut u injoruan/  Komisioneri Lulzim Hamitaj me certefikata pa vulë

Në një përgjigje të kthyer nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me Nr 5943 Prot,  ku në paragrafin 3 të kësaj shkrese, është e përcaktuar qartë se ndaj  komisionerit  Lulëzim Hamitaj, lindin dyshime për falsifikim të dëshmisë së gjyhës së huaj kjo për faktet si më poshtë:

Anëtari i Vettingut Lulzim Hamitaj ka falsifikuar certifikatën e gjuhës angleze, një nga kushtet për t’u kualifikuar.

Dokumentat provojnë se certifikata e anglishtes së anëtarit të vettingut nuk e ka vulën e Universitetit Politeknik të Tiranës.

Nga sistemi TIMS rezulton se Lulzim Hamitaj nuk ka qenë në Shqipëri, kur është pajisur me çertifikatën e anglishtes.

Edhe pse ky hetim nuk është në kopetencat lëndore  për tu hetuar nga  Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë por ajo e SPAKUT i cili është në gjum letargjik.

Është  për tu vlerësuar iniciativa e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë për hetimin e kësaj çështje. Ditët në vijim do tju provojmë pavërtetësinë e dëshminë e gjuhës së huaj të konfirmuar nga shteti Anglez.

Pra, vetting po gjykohet nga të pagjykuar dhe po mbrohet pikërisht nga politika duke e bërë këtë proces të dystandartizuar.