Luan Daci “mollë sherri” në Vetting

Gjyqtari Luan Daci në vitin 1957 fitoi titullin “jurist” pas diplomimit në Fakultetin e Drejtësisë, pranë Universitetit të Tiranës, në vitin 1994.

Z. Daci ka ushtruar funksionin e ndihmësgjyqtarit pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nga shtatori i vitit 1993 deri në mars të vitit 1994, ndërsa nga marsi i vitit 1994 deri në dhjetor të vitit 1997, ka ushtruar funksionin e gjyqtarit pranë kësaj gjykate. Pasi fitoi titullin “avokat”, z. Daci ushtroi këtë profesion në të gjitha shkallët e gjykimit dhe procedimeve, për një periudhë të gjatë kohore prej 17 vitesh, prej vitit 2000 deri në vitin 2017, me një eksperiencë që vlen të theksohet. Me vendimin nr. 82/2017 të Kuvendit të Shqipërisë, z. Daci u zgjodh gjyqtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, pranë Gjykatës Kushtetuese, funksion të cilin e ushtron prej qershorit 2017 e në vazhdim. Pra, duket qartazi se z. Daci pas vitit 1997 ka pasur një shkëputje nga sistemi I drejtësisë, duke krijuar të gjitha trazirat e këtij viti.

Genoveva Ruiz Calavera ka mbrojtur Luan Dacin kur ai është pezulluar në vetting dhe Calavera ka bërë me dije se Luan daci ka vite punë të palodhura. Sigurisht që të palodhura sepse dhe Calavera është në dijeni se Luan Daci shkaktoi trazirat e 97’ dhe sigurt që fajtor për këtë ngjarje është gjyqtari Luan Daci, në bashkëpunim me firmën pramidale “Xhaferri”.
Calavera flet për një gjyqësor të pavarur dhe të paanshmëm por në fakt, Shefja e ONM-së mbajti anën e gjyqtarit Luan Daci.

Theksojm se, Shefja e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit të Vettingut erdhi në Shqipëri me detyrën për të pastruar procesin e vettingut dhe jo për ta zhytur atë akoma në mjerim.