OBSH-ja nxjerr shifrat: Ja sa njerëz pritet të kenë probleme me dëgjimin deri në vitin 2050

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) nga raporti i parë botëror i dëgjimit ka paralajmëruar se gati 2.5 miliardë njerëz në të gjithë botën, ose 1 në 4 persona do të pësojnë një farë humbje të dëgjimit deri në vitin 2050.

Të paktën 700 milion prej këtyre njerëzve do të kenë nevojë për qasje në kujdesin për veshin dhe dëgjimin dhe shërbime të tjera rehabilituese nëse nuk merren masa.

Aftësia jonë për të dëgjuar është e çmuar. Humbja e dëgjimit e patrajtuar mund të ketë një ndikim shkatërrues në aftësinë e njerëzve për të komunikuar, për të studiuar dhe për të fituar jetesën. Mund të ndikojë gjithashtu në shëndetin mendor të njerëzve dhe aftësinë e tyre për të mbajtur marrëdhënie”, tha Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së.

“Ky raport i ri përshkruan shkallën e problemit, por gjithashtu ofron zgjidhje në formën e ndërhyrjeve të bazuara në prova që ne inkurajojmë të gjitha vendet të integrohen në sistemet e tyre shëndetësore si pjesë e udhëtimit të tyre drejt mbulimit shëndetësor universal.”

Raporti, i nisur përpara Ditës Botërore të Dëgjimit më 3 Mars, nënvizon nevojën për të shpejtuar përpjekjet për të parandaluar dhe adresuar humbjen e dëgjimit duke investuar dhe zgjeruar aksesin në shërbimet e kujdesit për veshin dhe dëgjimin.

Investimet në kujdesin për veshin dhe dëgjimin janë treguar me kosto efektive: OBSH llogarit që qeveritë mund të presin një kthim prej gati 16 dollarë për çdo $ 1 të investuar.

Tek fëmijët, pothuajse 60 për qind e humbjes së dëgjimit mund të parandalohet përmes masave të tilla si imunizimi për parandalimin e rubeolës dhe meningjitit, përmirësimi i kujdesit për nënën dhe neonatale, dhe shqyrtimi dhe menaxhimi i hershëm i otitit media sëmundjeve inflamatore të veshit të mesëm. Tek të rriturit, kontrolli i zhurmës, dëgjimi i sigurt dhe mbikëqyrja e ilaçeve ototoksike së bashku me higjienën e mirë të veshit mund të ndihmojnë në mbajtjen e dëgjimit të mirë dhe të zvogëlojnë potencialin për humbjen e dëgjimit.

Përparimet e fundit teknologjike, duke përfshirë mjete të sakta dhe të lehta për t’u përdorur, mund të identifikojnë sëmundjen e veshit dhe humbjen e dëgjimit në çdo moshë, në mjediset klinike ose të komunitetit, dhe me trajnim dhe burime të kufizuara. Shfaqja mund të bëhet edhe në situata sfiduese të tilla si ato që hasen gjatë pandemisë COVID-19 dhe ato që jetojnë në zona të nën shërbuara dhe të thella të botës.

Teknologjia e dëgjimit, të tilla si aparatet e dëgjimit dhe implantet kokleare, kur shoqërohen me shërbime të përshtatshme mbështetëse dhe terapi rehabilituese janë efektive dhe me kosto efektive dhe mund të përfitojnë njëlloj si fëmijët ashtu edhe të rriturit.

Raporti vëren se përdorimi i gjuhës së shenjave dhe mjeteve të tjera të zëvendësimit ndijor siç është leximi i fjalës janë mundësi të rëndësishme për shumë njerëz të shurdhër; teknologjia dhe shërbimet ndihmëse të dëgjimit të tilla si nënshkrimet dhe interpretimi i gjuhës së shenjave mund të përmirësojnë më tej aksesin në komunikim dhe arsimim për ata me humbje të dëgjimit.

Për të siguruar që përfitimi i këtyre përparimeve dhe zgjidhjeve teknologjike të jetë i arritshëm në mënyrë të barabartë për të gjithë, vendet duhet të miratojnë një qasje të integruar në qendër të njerëzve,” tha Dr Bente Mikkelsen, Drejtor i Departamentit të OBSH-së për Sëmundjet Jo Komunikuese. “Integrimi i ndërhyrjeve të kujdesit për veshin dhe dëgjimin brenda planeve shëndetësore kombëtare dhe ofrimi i tyre përmes sistemeve të forcuara shëndetësore, si pjesë e mbulimit shëndetësor universal, është thelbësore për të përmbushur nevojat e atyre në rrezik ose që jetojnë me humbje të dëgjimit.