Pandemia, një mundësi për barazi gjinore

Sot është Dita Ndërkombëtare e Gruas. Tema për vitin 2021 është Lidershipi i Grave: Arritja e barazisë gjinore në një botë ku ekziston COVID-19.

Ndërsa sot festohen 110 vitet e progresit që është bërë që prej përurimit të Ditës Ndërkombëtare të Gruas në 1911, pandemia e vazhdueshme ka nënvizuar faktin se gratë ende po përballen me pabarazi në jetën e tyre të përditshme.

Sfida më e madhe me të cilën po përballet bota sot është rikuperimi nga pandemia. Organizatorët e IWD( Ditës Ndërkombëtare të Gruas) 2021 duan që të dëgjohen  zërat e grave të cilat luajnë një rol themelor në planifikimin e rimëkëmbjes.

Çdo luftë e shekullit të kaluar, nga votimi i  fundit të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit  20 deri te  lëvizjet e të drejtave homoseksuale të viteve 1960 dhe ’70 në fushatën më të fundit dhe  protestat  e njerëzve me ngjyrë  nuk kanë të bëjnë vetëm me të drejtat e grave ose të drejtat e homoseksualëve, por kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut.

Nëse thjesht do të pranonim këtë koncept themelor se të gjithë njerëzit janë njësoj, mbase nuk do të ishte aq e vështirë të arrinim qëllimin që të gjithë njerëzit  të trajtohen në mënyrë të barabartë.