Prapaskenat/ Ja çfarë bëri Alma Faskaj për të qenë pjesë e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Anëtarja e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Alma Faskaj nuk përmbush dot një nga kriteret e zgjedhjes së anëtareve të institucioneve të rivlerësimit, sic e parashikon ligji Nr.84/2016 neni 6 pika 1-dh, që shqyrton që një nga kriteret e përzgjedhjes të një anëtari të KPK, si më poshtë:

  1. Anëtar i Komisionit dhe gjyqtar i Kolegjit të Apelimit zgjidhet shtetasi shqiptar që plotëson kriteret e mëposhtme:
  2. dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna, ose ndonjë masë tjetër disiplinore, e cila është ende në fuqi, sipas legjislacionit në momentin e aplikimit;

Alma Faskaj është shkarkuar nga detyra si e paaftë dhe për shkelje të ligjit, në vitin 1996, me vendim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ky fakt është fshehur në dokumentet e kandidimit për shkak të dëshirës së madhe për tu bërë pjesë e Vetingut.

Bazuar në ligjin e mesipërm, theksojmë se ligji për Vetingun, parashikon se një nga kushtet për tu zgjedhur anëtar i KPK-së apo i Kolegjit të Apelimit është që ndaj kanditatit të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna. Me sa shihet qartë anëtarja e Vetingut Alma Faskaj ka fshehur shkarkimin për paaftesi, ku për rrjedhojë jo vetëm nuk plotëson një nga kriteret për të qenë anëtare e KPK-së por gjithashtu ka konsumuar veprën penale të ‘falsifikimit të dokumentave’ duke fshehur në ktë mënyrë një të vërtetë që e penalizon funksionin e saj.

Në ptovën e nxjerrë ekskluivisht nga portali infront. Org lexohet qartë vendimi për shkarkimin e anëteres së KPK-së Alma Faskaj në vitin 1996.

Mister mbetet fakti se si kjo komisionere arriti të arriti të bëhej pjesë e KPK edhe pse nuk plotësonte kriteret.