Skandale korruptive ndodhin në Zyrën Arsimore Lushnje e cila është një çerdhe pazaresh

Skandale korruptive ndodhin në Zyrën Arsimore Lushnje , kjo zyrë është kthyer në një çerdhe në dukje pazaresh .

Zyra Arsimore Lushnje ka punësuar 1 mësuese vetëm  për 1 nxënës , veprim ky që na bënë të dyshojmë për veprime të paligjshme të kësaj zyre arsimore.

Rasti në fjalë për mësuesen  Esmeralda Llangozi, e cila është punësuar në shkollën Mizë të Qytetit të Divjakës, mësuesja  Esmeralda Llangozi,  është e punësuar për shkollimin e një fëmije me Aftësi të kufizuar.

Ku qëndron problem i denncuar për Zyrën Arsimore Lushnje  ?

Së pari nga investigimi i bërë nga ana jonë Esmeralda Llangozi, nuk ka marë 4 herë radhazi kualifikimin si mësuese, ky fakt e bënë të ketë pikpyetje mbi aftësinë e sajë profesionale.

Së dyti mësuesja mësuesja Esmeralda Llangozi,është punësuar në shkollën Mizë të Qytetit të Divjakës, ka si qëllim shkollimin e një fëmije me Aftësi të Kufizuar,

Mësuesja Esmeralda Llangozi është e kualifikuar për Mbrojtje Bimësh dhe ska asnjë kualifikim në trëjtimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar.

Në këtë rast fëmija me aftësi të kufizuar jo vëtëm nuk merë aftësi profesionale  dhe edukuese  të specializuar, pasi   kuptohet qartë se fëmijët me aftësi të kufizuar kërkojnë dhe një shkollim më të specializuar nga persona profesionistë.

Këto veprime janë  Skandale korruptive ndodhin në Zyrën arsimore Lushnje e cila dyshohet se favorizon shtetasen Esmeralda Llangozi, dhe nuk punëson njerëz të duhur në punën e duhur.