Vettingu në drejtësi/ Privilegjet elitare për gjyqtarët dhe prokurorët që “kalojnë klasën”

Vettingu ka nisur punën e saj në qershor të vitit 2017. Deri më tani është i paktë numri i prokurorëve dhe gjyqtarëve që me anë të një vendimi të formës së prerë kanë kaluar vettingun. Jemi në vitin e katërt të këtij procesi deri më tani dhe me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit janë përballur prokurorë e gjyqtarë që kanë drejtuar për rreth tre dekadash këto institucione.

Shumica e tyre janë shkarkuar nga KPK-ja si të korruptuar, vetëm për faktin se nuk kanë arritur që të justifikonin pasurinë e tyre. Ama për individët që kalojnë filtrin e drejtësisë janë parashikuar shumë benefite dhe privilegje.

Duke nisur që nga rritja e pagës e cila për gjyqtarët dhe prokurorët që ka kaluar vetingun shkon deri në 3 mijë dollarë në muaj. Sipas nenit 12 të ligjit për statusin e magjistratëve, paga bazë e prokurorit dhe e gjyqtarit që kalon vetingun shkon sa 90% deri në 106% të pagës së drejtorit të drejtorisë së përgjithshme në Kryeministri.

Por nuk përfundon me kaq, çdo vit, prokurorët apo gjyqtarët të cilët kanë pasur vlerësimin më të lartë etik dhe profesional, do tu jepet një shpërblim. Gjyqtarët dhe prokurorët do të paguhen edhe për orët e punës jashtë orarit dhe do të përfitojnë shtesa për vjetërsi në punë.

Për me tepër gjyqtarët dhe prokurorët që kanë kaluar vetingun do të mund të marrin kredi nga shtetit, për të blerë shtëpi të reja në vendin ku ushtrojnë detyrën.

Gjithashtu kanë të drejtë të kërkojnë leje të papaguar deri në 2 vjet për qëllime trajnimi, kualifikimi profesional dhe specializime, ose për arsye familjare ose shëndetësore.

Qëllimi i gjithë këtyre favoreve nis me qëllim që niveli i korrupsionit në drejtësi të venitet dhe elita e drejtësisë të bëj si duhet punën për të cilën është zotuar, pa u ndikuar nga politika apo krimi.

Ama në momentin kur filtri që gjykon dhe vendos për vazhdimësinë e këtyre gjyqtarëve dhe prokurorëve është i përbërë nga komisioner të inkriminuar fatkeqësisht bie besueshmëria totale për efikasitetin e këtij procesi.