Video Erotike e Hans Kijlstra me këshilltaren e tijë i ha kokën shefes së “ONM” Calavera kallzohet në SPAK për moskallzim krimi

Në Shqipëri kanë ardhur ,tetë ekspertët ndërkombëtarë pjesë e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM). Ato iu bashkuan kështu drejtoreshës së ONM-së Genoveva Ruiz Calavera.ONM-ja po monitoron dhe po këshillonë  institucionet e vetingut, të cilët kanë 3 vjetë punë në kuadër të rivlerësimit të gjykatësve dhe prokurorëve.

Në Shqipëri  ekspertët vijnë nga Belgjika (1), Italia(1), Bullgaria(1), Kroacia(1), Hollanda(2), Suedia (1) dhe SHBA-të (1). Një pjesë e mirë e tyre kanë pasur eksperiencë të mëparshme në një kontekst shqipfolës, si gjyqtarë dhe prokurorë të misionit EULEX në Kosovë.

Një nga tetë ekspertët ndërkombëtarë pjesë e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM)është dhe Hans Kijlstra, gjyqatër i Gjykatës së Rrethit të Amsterdamit dhe kryetar i dhomës për ekstradimet dhe Urdhër Arrestet Evropiane. Ekspert i trafikimit të qënieve njerëzore.

Me ardhjen në Shqipëri Hans Kijlstra ka menduar se Shqipëria është një vënd i botës së tretë dhe femrat në Shqipëri mund ti shohësh si objekte seksuale dhe mund të dëfrehesh.

Një video me skena Erotike ka Ardhur në redaksinë tonë ku është filmuar Hans Kijlstra i cili nuk është menduar 2 herë dhe ka kryer mardhënie seksuale, personi me të cilën ai ka kryer mardhënie është një punonjëse në KPK e cila nga informacionet e mara nga ana jonë ka ngelur shtatëzanë dhe ka lindur dhe një bebush.

Video me skena Erotike e cila ka ardhur në redaksinë tonë ku është filmuar Hans Kijlstra nuk mund të transmetohet pasi përmban skena që mund të dëmtojnë faqen e ëebit tonë për shkak të reporteve që mund të ketë.Njëkohësisht për të mos dëmtuar Reformën në Drejtësi të Calavers.

Duke u ndodhur përpara këtij fakti drejtoresha e ONM-së Genoveva Ruiz Calavera ka marë masa dhe e ka larguar hamshorin Hans Kijlstra , duke i ndërprerë mandatin me dy vjet pasi atij nuk i mjaftoj një lidhje në KPK por vazhdoi Orgji në këtë institucion.

Institutcioni i ONM e ka mbuluar këtë skandal duke u mjaftuar vetëm me largimin e zotit Hans dhe nuk mbajti asnjë përgjegjësi penale siçe përcakton ligji.

Duke qënë se shefja e ONM e ka mbuluar këtë skandal duke u mjaftuar vetëm me largimin e zotit Hans dhe nuk mbajti asnjë përgjegjësi penale siçe përcakton ligji atëherë shefes së ONM i është bërë kallzim në “SPAK” për moskallzim krimi pasi për hyrjen në djeni të një fakti penal cdo qytetar ka detyrimin ligjor të kallzoj dhe aq më tepër me njohuri të posacme në fushën e drejtësisë si Calavera.

Dhe njëkohësisht hamshorit Hans i është bërë kallzim për veprën penale kryerja e mardhënieve seksuale dhe homoseksuale duke shpërdoruar detyrën si në shtetin Hollandez nga bënë pjes Hansi ashtu dhe në Shqipëri nuk lejohet të kreysh mardhënie me vartëset, sepse  shkon në burg ,dhe vëndi ynë nuk është një vënd që të marin nëpërkëmb personazhe të tillë si Hansi, që është mësuar se çdo gjë që fluturon mund ta hash prandaj duhet të ndërshkohet maksimalisht me të gjith fuqinë e ligjit.

+ Njëkohësisht për këta persona të cilët kanë mbuluar këtë aferë seksuale është njoftuar dhe “Organizata e Kombeve të Bashkuara”