Afron data e gjykimit përfundimtar të Luan Daci

Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar e gjeti të drejtë konkluzionin e prokurorisë se anëtari i Kolegjit, Luan Daci ka kryer falsifikim nëpërmjet mosdeklarimit të një mase disiplinore në formularin e aplikimit për një pozicion në institucionet e vettingut. Gjykata vendosi dënimin e tij me 6 muaj burgim dhe pezullimin e dënimit për një vit.

Ashtu si prokuroria, edhe gjykata konstaton se masa disiplinore duhej të ishte deklaruar në aplikim, pasi ishte një nga kushtet për t’u kualifikuar.

“Gjykata krijon bindjen se kërkesa për aplikim e z.Luan Daci përbën një dokument dhe paraqitje jo të vërtetë të një rrethane. Veprimet e mospërmendjes, si dhe rrethana e rreme e deklaruar në seancen dëgjimore në komisionin ad hoc, tregon se i pandehuri e ka pohuar me dashje këtë të pavërtetë”, evidentoi Simoni dhe shtoi se nga ky akt Daci ka përfituar, pasi është emëruar në detyrë.

Gjykata argumentoj  se paraqitja e të dhënave të rreme gjatë procesit të aplikimit për një post në institucionet e vetingut nga Daci nuk ka elementë të veprës penale të falsifikimit.  Sipas shumicës, mosparaqitja, mosshënimi apo mohimi i Dacit për masën disiplinore të largimit nga puna është një fakt që i mungon kundërligjshmëria.

Ashtu si prokuroria, edhe gjykata konstaton se masa disiplinore duhej të ishte deklaruar në aplikim, pasi ishte një nga kushtet për t’u kualifikuar.

“Gjykata krijon bindjen se kërkesa për aplikim e z.Luan Daci përbën një dokument dhe paraqitje jo të vërtetë të një rrethane. Veprimet e mospërmendjes, si dhe rrethana e rreme e deklaruar në seancen dëgjimore në komisionin ad hoc, tregon se i pandehuri e ka pohuar me dashje këtë të pavërtetë”, evidentoi Simoni dhe shtoi se nga ky akt Daci ka përfituar, pasi është emëruar në detyrë.

Gjykata argumentoj  se paraqitja e të dhënave të rreme gjatë procesit të aplikimit për një post në institucionet e vetingut nga Daci nuk ka elementë të veprës penale të falsifikimit.  Sipas shumicës, mosparaqitja, mosshënimi apo mohimi i Dacit për masën disiplinore të largimit nga puna është një fakt që i mungon kundërligjshmëria.

Më datë 08.03.2021 do të jepet gjykimi përfundimtar për Luan Dacin.