Bashkia Memaliaj shembull për t’u ndjekur

Bashkia Memaliaj në njoftimin e nxjerrë më datë 27.01.2021 ka bërë me dije përfundimin e fazës së parë të punimeve. Kjo bashki është për t’u vlerësuar pasi merret me punë dhe nuk fle gjumë si Bashkia Tiranë.

Në njoftim thuhet se:

“Ka përfunduar faza e parë e punimeve për rehabilitimin e rrugës 3.5 km Damës-Kashisht, në Njësinë Administrative Memaliaj Fshat. U bë e mundur hapja e rrugës, e cila ishte e bllokuar prej 30 vjetësh. Në fazën tjetër do të vijojmë me hapjen e kanaleve kulluese, vendosjen e tombinove dhe shtrimin me çakull.”

Bashkia Memaliaj është për t’u admiruar pasi flet me vepra jo me fjalë.