Kokë e këmbë i zhytur në llum/ Ja bëmat e komisionerit hajdut Olsi Komici

Qindra gjyqtarë e prokurorë, i janë nënshtruar Vettingut, në tre kritere, në atë profesional, të  pastërtisë së figurës dhe kriterit të pasurisë.

Njerëzit që janë zgjedhur për të kaluar në filtër gjyqtarët dhe prokurorët, nuk janë më të pastër se ata që gjykohen. Ama filtra dhe pengesa për ta nuk ka. Ligji ka rënë në duar të atyre që ishin të partë që e shkelën, vodhën, falsifikuan dhe mashtruan në mënyrën më skandaloze dhe brutale të mundshme pa pasur asnjë frikë nga drejtësia.

Krimi dhe Vettingu nuk janë edhe aq larg nga njëri tjetri, mundësisht bëjnë komplote bashkë për të fshehur pasuritë dhe veprat e tyre të paligjshme.

Anëtari i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Olsi Komiçi ka një lidhje të dukshme jo vetëm më krimin por edhe me Qeverinë. Kjo gjë e bën atë automatikisht një komisioner të papërshatshëm për të qenë në reformën në Drejtësi.

Olsi Komici është proceduar penalisht për falsifikim dokumetash dhe korrupsion  e vërtetuar me vendimin  e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor me Nr 728 datë 07.05.2010 ku Olsi Komici ka qënë i Pandehur.

Olsi Komici nuk ka deklaruar para komisionit për vlersimin e tijë si Antar i KPK, faktin se është proceduar penalisht për falsifikim dokumetash dhe korrupsion (Shpërdorim Detyre) e vërtetuar  me vendimin  e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me Nr 728 datë 07.05.2010 ku Olsi Komici ka qënë i Pandehur.

Ky veprim i Olsi Komici duke mos deklaruar këtë fakt pran ILDKPI ka falsifikuar dhe ka pasqyruar të dhëna jo të vërteta  para strukturave që kanë verifikuar këtë subjekt. Përfitimi i tijë nga ky veprim është i dukshëm.

Duke qënë se Olsi Komici nuk ka deklaruar para komisionit për vlersimin e tijë si Antar i KPK, faktin se është proçeduar penalisht për falsifikim dokumetash dhe korrupsion (Shpërdorim Detyre) e vërtetuar  me vendimin  e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me Nr 728 datë 07.05.2010 ku Olsi Komici ka qënë i Pandehur. E bënë zgjedhjen e tijë në këtë pozicion pune të pa vlefshëm pasi zgjedhja e tijë në këtë pozicion pune është bërë në kundërshtim me ligjin Nr. 84/201 Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

Bazuar në nenin  të ligjit Nr. 84/2016 Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë janë përcaktuar dhe kriteret për të qënë në pozicionin e Komisionerit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

Një ndër pikat e nenin  të ligjit Nr. 84/201 është dhe detyrimi i kanidatit që të mos ketë pasur një hetim penal ndaj tijë, dhe pikërisht pika  d) ndaj tij të mos ketë nisur një hetim penal, të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi, për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje, ose të mos ketë qenë subjekt i ndalimeve të parashikuara në ligjin “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Rikthehemi te Komisioneri i Pavarur të Kualifikimit Olsi Komici, i cili ka qënë në hetim penal e provuar sa më sipër  dhe është emëruar në këtë detyrë në kundërshtim flagrant me ligjin dhe pikërisht në kundërshtim me nenin  pika  të ligjit Nr. 84/2016.

Vettingu do të ishte I drejtë vetëm atëherë kur edhe vetë komisionerët të kishin kaluar në filtrin e tre kriteeve të parapërcaktuara, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur.