Komisioneri Donkishotest Hamitaj që spikat për aftësitë e tij manipuluese

Komisioneri Lulzim Hamitaj është jo pak i përfolur për të dhënat e tij personale apo vendimmarrjen si antar i KPK. Niveli profesional i komisionerit Lulzim Hamitaj,vihet në pikpyetje të madhe,si dhe përzgjedhjes së tij si komisioner,si dhe fakti që ai është në konflikt interesi,me një pjesë jo të vogël të subjekteve të rivlersimit. Lulzim Hamitaj,ka konkuruar në Shkollën e Magjsitraturës për prokuror në vitin 2015, por nuk ka fituar.

Por këmbëngulja ka qenë e madhe nga ana e Hamitaj. I bindur në aftësitë e tij profesionale,por dhe këmbëngules, Hamitaj ka provuar dhe kakonkurruar përsëri në Shkollën e Magjistraturës dhe në vitin 2016, por edhe këtë here ai nuk i ka mbushur mendjen komisionit të vlerësimit,pedagogëve të kësaj shkolle, se ai kishte afësitë e pranueshme për te vazhduar shkollën e Magjistraturës, për prokuror.

Pedagogët dhe profesorët e Shkollës së Magjistraturës  nuk e kishin menduar që ngelësi Lulzim Hamitaj do të gjykonte punën e tyre.  Ata veç të tjerave do të rivlerësohen dhe në kriterin e anës profesionale, ku sipas komisionereve, (ku bën pjesë dhe Lulzim Hamitaj),ku ata dhe mund të kenë probleme.