Komisioneri Olsi Komici, mbrojtësi i brendshëm i reformës në drejtësi

Anëtari i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Olsi Komici duket se ka lidhje të pastër me qeverinë dhe e bën këtë komisioner të paanshëm në vendimmarje dhe në dukje është i komanduar nga politika, pasi duket qartazi që Komici nuk i është nënshtruar një hetimi apo filtre.
Komisioneri Olsi Komici rezulton i lidhur me politikën dhe ka një pasuri të dyshimtë dhe kriminale që cënon në mënyrë të rëndomtë procesin e vettingut. Logjikisht i bie që Komiçi të firmos shkarkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që lançon qeveria,duke u kthyer në ushtar të betuar të partisë. Vettingu ishte i nevojshëm në drejtësi, por nëse bëhej nga njerëz që e kanë kaluar vetë një proces të tillë për të na krijuar bindjen që ky veting do të ishte i ndershëm dhe jo politik ashtu siç realisht ka nevojë Shqipëria.
Bëjmë me dije se Komici ka mbështetje të fuqishme në vetting. Për shkak të njerëzve të lidhur me politikës, apo për shkak të së kaluarës së tyre kriminale, po realizohet edhe nje proces me dy standarte kriminal dhe i udhëzuar si nga partia në pushtet njëkohësisht, ku komisioner të caktuar urdhërohen nga Krimi i Organizuar.
Olsi Komici është proceduar penalisht për falsifikim dokumetash dhe korrupsion e vërtetuar me vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor me Nr 728 datë 07.05.2010 ku Olsi Komici ka qënë i Pandehur.
Çfarëdo veprim i Olsi Komici duke mos deklaruar këtë fakt pran ILDKPI ka falsifikuar dhe ka pasqyruar të dhëna jo të vërteta para strukturave që kanë verifikuar këtë subjekt. Përfitimi i tijë nga ky veprim është i dukshëm