Komisioneri Roland hamshori dhe mosdeklarimet e akuzave

Komisioneri e Pavarur e Kualifikimit Roland Ilia ka qënë i punsuar si petagog në universitetin e drejtësisië në Shkodër

Komisioneri  Roland Ilia mësohet se  ka qenë i hetuar nga Prokuroria e Shkodrës në vitin 2010 dhe dy vite më vonë, në shkurt të 2012-ës, procedimi penal me nr.322 ndaj tij është pushuar nga po kjo prokurori. Referuar këtyre dokumentëve rezulton se ndaj anëtarit aktual të KPK-së, 10 vite më parë ka pasur një hetim për veprën penale të “Shpërdorimit të Detyrës” parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal, së bashku me disa ish-kolegë të tij në Universitetin e Shkodrës.

Komisioneri e Pavarur e Kualifikimit Roland Ilia ka fshehur në formularin e vetdeklarimit të pastërtisë së figurës, masën e  sigurimit personal të dhënë ndaj tijë e cila është,  Detyrim për tu paraqitur në policinë Gjyqësore dhënë me vendimin nr 145765125 datë 24.11.2016 të Gjykatës së rrethit Gjyqësor Shkodër.

Deklarimi në formularin e pastërtisë së figurës është në pikën 5 të këtij formulari ku rezulton se në formularin e pastërtisë së figurës së shtetasit Roland Ilia, nuk është përfshirë vendimi nr 145765125datë 24.11.2016 të Gjykatës së rrethit Gjyqësor Shkodër.

Bazuar në Kodin Penal Shqiptar , deklarimi i reme ose mosdeklarimi , ne formularin e vetdeklarimit te pastërtisë së figurës , përbën vepër penale dhe dënohet me burg.

Për komisionerin e KPK ka pasur jë masë sigurimi “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” sikurse e tregon vendimi i pushimit të këtij procedimi marrë nga prokurorja Esmeralda Ndoci në dt.17.02.2017.

Duket qatazi që vetting është dystandartizuar, politika ka mbërthyer lijin dhe në krye të ligjit ka vendosur ushtarët e saj.