Kush po bie pre e Algjerianes në komision?

Alergjiania Firdes Shuli nga viti 1990 deri në muajin tetor të vitit 1995 ka qënë Kryetare Gjykate në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër, dhe njëkohësisht kryente dhe detyrën funksionale të Gjyqtares po në  në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër.

Nga informacionet e mara nga një ish gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër  i cili ka dhënë dorheqje nga Drejtësia në vitin 2020 për arsye se ka dal në pension njëkohësisht  ka qënë dhe inspektor në KLD , na është thënë historia e vërtet nëpërmjetë burimeve pranë Gjyqtarit Izet Salaj.

Në vitin 1994 gjyqtarja Firdes Shuli ka pasur një çështje gjyqësore me një të pandehur i cili ishte në gjëndje të arresti.

Gjatë Gjykimit Gjyqtarja Firdes Shuli  e ka nxjerrë nga burgu të pandehurin edhe pse në kundërshtim me ligjin. Komisionerja Firdes Shuli është dashuruar me të pandehur dhe më pas në bazë të ndjenjave dhe bindjes së brëndëshme të Gjyqtares Shuli ka zëvëndësuar masat e Arrestit nga burg në gjëndje të lirë.

Një gjyqtar I Apelit Gjirokastër Tomorr Shkreli ka qenë ai I cili ka theksuar se Firdesin e thërrisnin Algjeriania pasi Firdes Shuli ka qenë e bukur dhe ka pasur lidhje epshi me dy punonjës të gjykatës , njëri ka pasur detyrën e sekretarit dhe tjetri ka qënë Kryesekretari i asaj kohe.

Gjyqtarja Firdes Shuli (Algjeriania), vendosi ta pranoj ftesën verbale  e bërë për orgji në Dhomën e këshillimit me të pandehurin , pasi i pandehuri ishte më i fuqishëm se sekretari dhe Kryesekretari i asaj kohe.