Roland Ilia maniak seksual dhe mashtrues , dënohet për “Shpërdorim detyre”

Parlamenti i Shqipërisë ne vitin 2017, votoj me votë unanime 12 antarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) dhe një ndër ta ishte
Roland Ilia.

Komisioneri Ilia Diplomuar “Jurist” në vitin 1996 në Fakultetin Juridik, Universiteti i Shkodrës. Z. Ilia është licencuar në profesionin e avokatit në vitin 1997.

Pse ndiqet penalisht Roland Ilia ?

Ai ka punar si pedagogë në  universitetin e Shkodrës,  ku dhe është ndjekur penalisht duke kërkuar favore seksuale  , në këmbim të notave kaluese . Në dosjen e policisë ndodhen 12 përgjime erotike qe ai ka bërë me studentet e tij.

Roland Ilia është  hetuar nga prokuroria për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës” parashikuar nga : Neni 248 i Kodit Penal.

Kjo  gjë ndodh rëndom në cdo universitet , ku pedagogët e pafytyrë kerkojnë favore seksuale me studentët e tyre . Maniak të tillë si Roland Ilia duhet të denohen menjëherë dhe nuk duhet te jenë pjesë e institucioneve .

Ai gjithashtu ndiqet penalisht per falsifikim dokumentash , falsifikim vulash   për qëllime të interesave të tij.Pra komisioneri Ilia shfaqet dhe gjithashtu si një mashtrues , i cili cënon reformën në drejtësi.