Publikohet fakti i tmerrshëm / Firdes Shuli Komisionerja e “KPK” me vlersime shkencore në “seksologji”

Firdes Shuli nga viti 1990 deri në muajin tetor të vitit 1995 ka qënë Kryetare Gjykate në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër, dhe njëkohësisht kryente dhe detyrën funksionale të Gjyqtares po në  në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër.

Në vitin 1994 gjyqtarja Firdes Shuli ka pasur një çështje gjyqësore me një të pandehur i cili ishte në gjëndje të arresti.

Gjatë Gjykimit Gjyqtarja Firdes Shuli  e ka nxjerrë nga burgu të pandehurin edhe pse në kundërshtim me ligjin.

Arsyeja e nxjerrjes nga burgu i të pandehurin edhe pse në kundërshtim me ligjin ka qënë se Gjyqtarja Firdes Shuli është dashuruar me të pandehurin në sallën e Gjyqit, dhe më pas në bazë të ndjenjave dhe bindjes së brëndëshme të Gjyqtares Shuli ka zëvëndësuar masën e Arrestit nga burg në gjëndje të lirë.

Edhe pse vënd në tranzicion duke pasur parasysh se kemi të bëjmë me vitet 1990-1995 Inspektoriati i KLD ka filluar Proçedimin disiplinor kundër Gjyqtares Shuli, e cila në kundërshtim me ligjin ka zëvëndësuar masën e Arrestit nga burg në gjëndje të lirë.

Në vitin 2017 firdesi sërish fillon aventurën në sistemin e drejtësisë dhe konkuron për detyrën funksionale të komisioneres.

Por që të filloje këtë punë duhet të plotësoje disa kushte të cilat ishin të specifikuara në LigjinNr. 84/2016 ku në pikën c të këtij ligji përcaktohet që c) të ketë marrë një vlerësim të lartë për aftësitë e tij profesionale, etike dhe integritetinmoral të tij, nëse u është nënshtruar vlerësimeve të mëparshme ku sipas këtij ligji Firdes Shuli nuk përfoiton pasi është shkarkuar me masë administrative për abuzim me detyrën dhe kryerja e veprimeve seksuale në Gjykatë

Nga ana e komisioneres nuk është prezantuar asnjë kualifikim apo vlersim siç janë përcaktuar në gërmën C- të këtij ligji që ka të bëj me marrjen e  një vlerësimi të lartë për aftësitë e tij profesionale, etike dhe integritetinmoral të tij, nëse u është nënshtruar vlerësimeve të mëparshme.

I vetmi vlersim i Firdese Shuli është ai i marë në fushën e seksit, pasi kjo e fundit ka një masë administrative në fuqi nga ana e Inspektoriatit të lartë të drejtësisë  KLD  ku ka filluar Proçedimin disiplinor kundër Gjyqtares Shuli, e cila në kundërshtim me ligjin ka zëvëndësuar masën e Arrestit nga burg në gjëndje të lire dhe në fund është marë masë administrative kundër saj.

Por oreksi seksual i Firdes Shulit nuk është shuar, edhe pse kanë kaluar vite nga rinia , është e provuar se gjatë një lidhje online me  Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, vihet re  në zyrën e komisioneres një pikturë  e turpshme.

 Komisioneria Firdese Shuli në vend që në zyrën e saj të mbajë portretin e Ismail Qemalit  ashtu sic cdo institucion e kanë të vendosur  zyra e tyre , vihet re në lidhjen online nje foto nudo të një femre.

 Femra e cila pozonte ka qënë dhe leshatore në pjesët intimeky fakt  rekalmohet qartë në fotografinë e mbajtur në mur nga komsionerja Shuli  .

Pra e vetmja medalje e cila duhet të mari Firdes Shuli është ajo e hamshores më të mirë në republikë.