Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Arens Çela

 

Prokurori  pranë Prokurorisë së Përgjithshme, Z. Arens Çela, ka sot më datë 02.03.2021, ora 13:00 seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit.

Arens Çela do të gjykohet nga trupa gjykuese: Pamela Qirko, Xhensila Pine dhe Firdes Shuli.

Mbetet për t’u parë se si do të gjykohet prokurori Çela.