Sot gjykohet nën darën e vettingut Znj. Maria Qirjazi

Gjyqtarja pranë gjyqtare pranë gjykatës së Apelit Tiranë, Znj Maria Qirjazi, sot më datë 25.02.2021, ora 09:30 ka seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit.
Znj. Maria Qirjazi do të gjykohet nga trupa gjykuese: Valbona Sanxhaktari, Genta Tafa (Bungo), dhe Roland Ilia.
Në seancat e mëparshme kemi parë shumë vendime të gabuara të gjykuara nga trupa gjykuese. Le të presim të shikojmë se si do të gjykojë trupa gjykuese për gjyqtaren pranë Apelit Tiranë.